...

In de praatprogramma's Terzake en De Afspraak van dinsdag 5 mei, werden prof. Van Gucht en prof. Van Ranst ondervraagd in verband met de zogenaamde contact tracing. We zijn in een volgende fase van de coronapandemie beland. Nu is de tijd gekomen om zoveel als mogelijk testing mogelijk te maken, met daaraan gekoppeld het traceren van de contacten welke positieve covid-19-gevallen zouden gehad hebben in de dagen en weken voorafgaand aan hun diagnose. Het is ook een fase waarin de rol van de huisarts belangrijk wordt, misschien nog wel meer dan in de vorige fases van de pandemie.Geen testing betekent geen kennis over het potentieel aantal positieve gevallen, en dus geen mogelijkheid om aan contact tracing te doen. De testcapaciteit zit nog altijd niet op het gewenste toerental. Hopelijk duurt het niet te lang vooraleer de huisartsen ook in hun eigen praktijk die rol ten volle kunnen opnemen. De aanwerving van mensen die moeten traceren is ook volop bezig. Niet iedereen is daarvoor geschikt. Je moet over specifieke vaardigheden beschikken om dit met de nodige professionaliteit te kunnen doen. Je moet onder andere over een voldoende dosis empathisch vermogen beschikken, wil je kunnen doordringen in de leefwereld van de persoon aan de andere kant van de lijn. Want daar komt het wel op neer.De 'contact tracer' zal in de privacywereld van iemand die in wezen vreemd voor hem of haar is, moeten binnentreden. Hij of zij zal moeten nagaan met wie de 'positieve' persoon allemaal substantiële contacten heeft gehad. Niet zomaar iemand voorbijgelopen hebben, maar toch minstens een kwartier gepraat, of vergaderd, of gebabbeld. Hij of zij zal natuurlijk eerst moeten beginnen met te melden dat de persoon in kwestie positief getest is op covid-19, mocht dit nog niet gebeurd zijn. In het interview waarvan sprake werd noch aan Van Ranst noch aan Van Gucht de cruciale vraag gesteld die er in de eerste plaats toe doet. Hoe weet de ondervraagde persoon of de ondervrager wel te vertrouwen is? Hoe zal deze laatste zijn identiteit kenbaar maken? Moet de ondervraagde er zomaar vanuit gaan dat het telefoongesprek in kwestie echt is, dat dit wel degelijk de contact tracer is waarmee de experts hopen meer te weten te komen over potentiële haarden van besmetting en de verspreiding ervan? In deze tijden van fake news, hacking, misleidende telefoons, schending van privacy en vertrouwelijke informatie en ga zo maar door, lijkt het mij niet meer dan normaal dat we extra op onze hoede zijn. Ik kan me inbeelden dat mensen die geen telefoon verwachten, zelfs niet zullen opnemen. En als ze wel opnemen, kort zullen luisteren, en dan de telefoon gewoon weer zullen dichtgooien. Is bij het opzet van deze contact tracing rekening gehouden met dit gegeven? Ik mag hopen van wel. Men gaat er simpelweg vanuit dat de meeste mensen gewoon gaan opnemen en minstens een half uur aan de lijn zullen blijven, waarbij vragen zullen gesteld worden die verder gaan dan een verkoopspraatje. Minister Beke liet al tussen de lijnen verstaan weinig begrip te kunnen opbrengen voor mensen die zouden weigeren hieraan mee te werken. Hoe dan ook, laat ons eerst eens zien of we aan het vooropgestelde aantal contact tracers geraken, want daar staat of valt alles mee.