...

Dokter Sébastien Vermeulen (27) maakte de covidcrisis mee met een half been nog in de opleiding. Wat hij in die periode zag en leerde, alsook in de tijd die volgde (en dat hij afstudeerde als huisarts), bracht hem tot een aantal vaststellingen en inzichten. Het resultaat daarvan is een kritische "maar constructieve" kijk op de huisartsgeneeskunde vandaag, en hoe de 'huisarts 2.0' eruit kan zien. Thema's als polyfarmacie, antibioticabeleid, palliatieve zorg, therapeutische hardnekkigheid passeren de revue, met een sterke focus op preventie. Vermeulen schetst ook een beeld van zijn ideale 'praktijk 2.0', met aandacht voor de de arts-patiëntrelatie, praktijktools en e-health, praktijknetwerk, slimme consultvoering... en natuurlijk ook administratie. Een reboot... Maar ook weer niet: "In de huisartsenpraktijk hebben we onszelf de afgelopen tijd regelmatig moeten heruitvinden. Oprichting van triagecentra, infectieraadplegingen, telefonische consulten... Het kwam er allemaal bij. Laat ons deze flexibiliteit aanwenden om de huisartsgeneeskunde in een nieuw kleedje te steken, om terug te gaan naar de core business."