...

Met veel aandacht heb ik het artikel van dr. Frank Goes (AK nr. 2629 van 14 mei, blz. 32) gelezen m.b.t. de ogen en de oren van het lam afgebeeld in het centrale paneel, 'De Aanbidding van het Lam Gods'. Mijn commentaar op het artikel - dat ik zeer waardeer - beperkt zich tot één zin: "Werden dan misschien de verkeerde oren verwijderd?" In principe kan je niet de verkeerde oren verwijderen; je kan enkel de latere overschilderingen, bijvoorbeeld de latere look van de ogen, weghalen waardoor de originele ogen tevoorschijn komen.De situatie is nogal verwarrend gezien sinds de jaren 1950 het lam twee paar oren had. De toenmalige restaurateur, eveneens van het KIK, was 'begonnen' met het vrijleggen van overschilderingen ter hoogte van de oorspronkelijke oren en vermoedde 'dat er iets was met dit veelluik', maar kon het niet begrijpen. Hij is dus niet verder gegaan in het verwijderen van de overschilderingen, waardoor het lam vier oren had. Het is pas door het doorgedreven onderzoek van de laatste campagne en het maken van zovele venstertjes dat de kennis m.b.t. de overschilderingen veel duidelijker is geworden.