...

Startende huisartsen kunnen de eerste vijf jaar één keer een beroep doen op een renteloze lening van 35.000 euro. Het bedrag werd met 20.000 euro opgetrokken toen de vestigingspremie voor huisartsen in huisartsarme gebieden in 2020 pardoes werd afgeschaft. Nieuw daarbij is dat deze huisartsen daarbovenop nog eens 10.000 euro zullen kunnen lenen wanneer ze een kracht aantrekken voor administratie of mananagent, of een praktijkverpleegkundige. De lening dekt investeringen in lokalen en infrastructuur. De Impulseo-subsidies van 6.700 euro als tegemoetkoming in loonkosten blijven bestaan - meer nog: ze zullen voortaan ook kunnen gebruikt worden voor een praktijkverpleegkundige (minstens 1/3 VTE). Nog steeds zullen alle huisartsen deze premie kunnen aanvragen. De bedoeling is niet alleen incentives te geven om meer samen te werken, maar ook om na te denken over de kwaliteit daarvan. Artsen kunnen nog 800 euro extra subsidies krijgen als ze 12 uur navorming organiseren voor deze medewerker rond geïntegreerde samenwerking, zorgcoördinatie, populatiemanagement,... - dat gespreid over drie jaar. Een keerzijde van de medaille is alleszins dat een paar honderd praktijken 3.400 euro subsidie zullen verliezen voor het telesecretariaat. De Vlaamse regering oordeelt dat deze subsidie maar heel weinig meerwaarde biedt voor gevestigde huisartsenpraktijken. Het telesecretariaat zal alleen nog gesubsidieerd worden voor startende praktijken - gedurende de eerste vijf jaar. Een paar cijfers: In 2020 werd 496 keer een subsidie van 3.474 euro uitbetaald voor telesecretariaat - goed voor een bedrag van 1,25 miljoen euro. Iets meer dan de helft van de praktijken kregen de subsidie al langer dan vijf jaar. Schrapt men die, dan bespaart men een dikke 600.000 euro. In 2020 werd 15,4 miljoen euro uitbetaald aan 3.558 praktijken als tussenkomst in de loonkost van een administratief bediende. Om al die praktijken nog eens 800 euro extra te geven voor navorming, is 17,2 miljoen euro nodig. De princiepsnota rekent dat dit bedrag voorhanden is maar houdt geen rekening met de mogelijkheid dat er meer aanvragen komen nu het bedrag ook gebruikt kan worden voor een praktijkverpleegkundige. Anderhalf miljoen euro zou uit het Impulseo-budget worden gehaald voor de ondersteuning van de vijf proefprojecten (zie cover). Artsensyndicaten zullen hun steunpunten voor Impulseo kunnen blijven organiseren maar moeten dan inschrijven op een openbare aanbesteding - met meer toezicht en zogeheten 'deliverables'.