...

De gevolgen zijn vandaag al zeker voelbaar, zegt professor Guy Hans die dit jaar samen met huisarts Jean Colin optreedt als voorzitter van het evenement. Verslagen en resultaten worden opgeslagen in databanken, en kunnen elektronisch worden uitgewisseld. De arts kan tijdens de consultatie veel makkelijker over relevante gegevens beschikken." Het gaat in een sneltreinvaart, volgens Hans. "We gaan naar een continue in- en uitstroom van gegevens." En iedereen in de gezondheidszorg krijgt ermee te maken. Ook de verpleegkundigen, de kinesitherapeuten, de psychologen - om er maar enkelen te noemen.Patiënten zelf kunnen hun gegevens inkijken. Handig voor hen is bijvoorbeeld dat ze kunnen zien welke medicatievoorschriften nog open staan. De evolutie, zelfs als je alleen al de laatste twee jaar bekijkt, is enorm. De komst van nieuwe sensoren voor de opvolging van de patiënt thuis zal verder de paradigm shift bewerkstelligen. "We moeten onze consultaties anders organiseren", zegt Hans. "Patiënten kennen dikwijls al de resultaten van een onderzoek voordat ze op de geplande consultatie komen. Ze kunnen je soms overvallen met gerichte vragen." Hij vervolgt: De continuïteit van de zorg - van in het ziekenhuis tot de situatie van de patiënt thuis - is steeds beter verzekerd. Tijdens de Geneeskundige Dagen tonen we hoe de digitalisering een belangrijke rol speelt bij het creëren van geïntegreerde zorgketens." De muren van het ziekenhuis worden virtueel gesloopt. Zorg wordt minder afhankelijk van de locatie."Veel patiënten omarmen de nieuwe mogelijkheden", stelt professor Hans. "Ze kunnen veel meer de actieve controle over hun zorg verkrijgen, kunnen als centrale speler hun zorg zelf beter aansturen." Er valt anderzijds nog een belangrijke weg af te leggen. "De verwachtingen van de patiënt zijn, vaak terecht, hoog. Maar de implementatie van een geïntegreerd EPD in de ziekenhuizen is een moeizaam proces. Dat loopt niet altijd van een leien dakje, en het tempo verschilt tussen de ziekenhuizen. Ook zie je dat verschillende grote EPD-toepassingen hun weg naar de Belgische ziekenhuizen vinden. De uniformiteit dreigt hierdoor wat verloren te gaan. Standaardisatie en uitwisselbaarheid van de gegevens moet zeker een aandachtspunt zijn.""Belangrijk is daarbij om te weten wat het beleid op het vlak van e-health onderneemt. In het programma van de Geneeskundige Dagen belichten we alle facetten van de digitale transformatie, en zeker ook de toekomstplannen van de overheden: het nieuwe e-gezondheidsplan voor 2019-2021."E-health transformeert de zorg, maar de aandacht voor de veiligheid mag nooit verzwakken. "Als je ziet dat sommige zorgverleners met Whatsapp over hun patiënten communiceren, roept dat toch vragen op. De veiligheid moet steeds zorgen blijven baren."Het enthousiasme van nogal wat mensen voor allerlei apps en devices heeft ook een keerzijde. "Die toepassingen genereren een massa van gegevens." Die worden daarna opgeslagen in de cloud. "De patiënt vindt dat misschien handig om ze te kunnen delen met het ziekenhuis, met de arts. Maar waar komen ze terecht? Wie heeft er nog toegang toe? De privacy van de gebruiker zou steeds voorop moeten staan, maar niet alle producenten nemen het even nauw met de regels. Je moet je bovendien afvragen: hoe bruikbaar en betrouwbaar zijn de data die geregistreerd worden - of het nu gaat over fysieke inspanning of de kwaliteit van de slaap."De arts moet zijn patiënt misschien wat beschermen en begeleiden. "Maar ook voor de arts is het moeilijk om te volgen wat er allemaal op het terrein gebeurt. Daarom dat we met de Geneeskundige Dagen vooral proberen om door de bomen het bos te zien. Eminente sprekers komen ons bijvoorbeeld de principes van de Belgische e-health en m-health-piramide uitleggen. Hoe valideert de overheid de betrouwbaarheid van de apps, verzekert ze de veiligheid ervan binnen e-health, en onderzoekt ze of het Riziv het gebruik van apps kan terugbetalen?"