...

Domus Medica heeft een voorstel gedaan dat het voor huisartsen mogelijk moet maken hun rol bij het bestrijden van het coronavirus veilig en doeltreffend uit te voeren. De FOD Volksgezondheid neemt het plan in overweging. Maar zal men genoeg mondmaskers bij elkaar kunnen rapen, zelfs met een selectieve bedeling 'on demand' naar artsen met een potentiële COVID-patiënt?"Hola, die vraag is naar mijn gevoel wel iets te dramatisch geformuleerd", relativeert Jan Eyckmans. "Ik zal niet ontkennen dat er op sommige plekken bij huisartsen tekorten zijn. Maar van een grote crisis is er geen sprake."Vorig weekend is beslist dat huisartsen niet langer hoeven te overleggen met de Gezondheidsinspectie als ze een mogelijk besmette patiënt aan de lijn krijgen. Ze hebben voortaan de mogelijkheid om het dichtstbijzijnde ziekenhuis te verwittigen en de patiënt daarnaar door te verwijzen voor een staalafname. "Zo ook heeft de arts de therapeutische vrijheid om een beetje af te wijken van de case definition die we al drie of vier keer geüpdatet hebben", geeft de FOD-woordvoerder aan. "Er zal de arts en zijn patiënt geen test worden ontzegd omdat er één blokje niet afgevinkt is."Ook als de staalafname via het ziekenhuis plaatsvindt, zal de huisarts op de hoogte worden gebracht van het resultaat, zodat hij in geval van een positief resultaat de patiënt kan informeren en hem adviseren over het meest geschikte beleid, in samenspraak met de collega-arts verbonden aan de bevoegde overheidsinstelling.Dankzij deze maatregelen wordt de huisarts zoveel mogelijk ontheven van tijdrovende interventies zoals staalafname en alle administratieve belasting daarrond. Maar is het voorstel van Domus Medica om on-demand pakketten naar de huisarts te versturen daarmee van tafel?Jan Eyckmans: "We hebben zeer constructief overleg gehad met de huisartsverenigingen. Hun toelichtingen over praktische problemen die huisartsen ondervinden, zijn voor ons zeer nuttig. En het voorstel is zeker niet van tafel. We zullen huisartsen niet verbieden om een staal af te nemen als ze dat willen. We gaan ervan uit dat een huisarts een goede reden kan hebben om bij de patiënt langs te gaan en zelf de wisser te hanteren. En dan moeten wij er vanuit de overheid voor zorgen dat hij daarvoor het nodige materiaal heeft. Vanuit de FOD zijn we de eersten om de huisarts te ondersteunen in zijn rol als persoonlijke zorgverlener van de patiënt. Maar we moeten wel een systeem ontwikkelen dat haalbaar blijft, ook als het aantal gevallen van besmetting toeneemt. Daarover zal er in de komende dagen worden nagedacht."