...

Preventieve zorg is veel goedkoper dan dure ziekenhuiszorg. Daarom wordt in dit land veel belang gehecht aan de vaccinatie van onze kinderen voor besmettelijke kinderziektes en bij volwassenen en ouderen voor de griep. Een griepvaccinatie kost inclusief het consult van een huisarts ongeveer 35 euro terwijl een longontsteking als gevolg van een doorgemaakte griep met een ziekenhuisopname gemakkelijk enkele duizenden euro's kost. Vooral het vaccineren van hoog-risicogroepen leidt onmiddellijk tot minder kosten later in het zorgproces. Het herkennen van groepen burgers met een indicatie voor een vaccinatie is de corebusiness van onze huisartsen. Maar is het toedienen dat ook?Het herkennen van medische gezondheidsrisico's (zogenaamde risicostratificatie), is een belangrijk aspect van de zorg voor de toekomst. Inderdaad wordt onze bevolking door de toenemende welstand en uitstekende specialistische zorg in dit land steeds ouder. Maar we weten uit onderzoek dat als mensen ouder worden ze ook steeds meer gezondheidsproblemen opstapelen. Het nieuwe normaal is een 80-jarige met een hartziekte en daarbij ook nog wat suikerziekte, doofheid, een beetje cataract, een pijnlijke knie en een kunstheup. Naast je aangeboren aanleg bepaalt ook je positie op de sociale ladder (denk aan armoede) je kans op meerdere chronische aandoeningen.In het huidig systeem van betaling per prestatie, is het doorgeven van zorgtaken, bijvoorbeeld van huisarts naar verpleegkundige, moeilijk. Wie taken doorgeeft, ziet zijn inkomen dalen. In een systeem met forfaitaire betaling voor een groep van zorgverstrekkers, is dit veel eenvoudiger. Eenvoudige en routinematige taken kunnen goedkoper en efficiënter gedaan worden door verpleegkundigen en, waarom niet, apothekers. Eerder dan te discussiëren over wie nu die eenvoudige griepprik moet geven, is het van belang na te denken over de organisatie van kwaliteitsvolle eerstelijnszorg voor al die patiënten met een scala aan chronische aandoeningen en nieuwe wegen te zoeken om dit financieel te omkaderen.De echte vraag van de heel nabije toekomst is dan ook wie de medische zorg van de mensen in hun thuissituatie helpt afstemmen op de levensdoelen van patiënten. En hoe door een goede coördinatie kan vermeden worden dat de zorgkosten verder exploderen. Onze huisartsen in Vlaanderen worden opgeleid voor het oplossen van complexe problemen. Daar zijn ze veel beter en efficiënter in dan andere zorgverstrekkers. In overleg met andere disciplines kunnen ze met de patiënt afstemmen welke zorg nodig en zinvol is. In moderne huisartspraktijken werken praktijkassistenten, verpleegkundigen en eventueel andere disciplines samen met de huisarts, elk vanuit specifieke competenties.Het komt erop aan de huisartspraktijken van de toekomst in staat te stellen hun patiënten te stratificeren en na te gaan wie welke zorg nodig heeft. In die praktijken werken assistenten en verpleegkundigen samen met de huisarts; elk hebben zij hun specifieke competenties. Dit vergt een andere organisatie en betaalmodel van de eerstelijnszorg en daar moet in dit land snel werk van gemaakt worden. Er kan worden verder gebouwd op de goede ervaringen van meer dan 180 praktijken en bijna 5% van de inwoners in ons land. Dan wordt de huisarts de medisch specialist van de eerste lijn en wordt er nog veel meer geld uitgespaard.