...

De provinciale raad van de Orde van West-Vlaanderen kreeg de vraag recent voorgeschoteld. De huisarts in kwestie kaartte de casus aan van een gekend alcoholverslaafde 45-jarige patiënte.De vrouw is huishoudhulp en bezoekt haar cliënten met de auto. Ten gevolge van familiale problemen was er de laatste twee maanden sprake van overmatig alcoholgebruik. Daardoor was ze ook twee maand arbeidsongeschikt. Wel was werkhervatting gepland in de komende weken.Eerder al had deze patiënte omwille van een ongeval onder invloed een rijverbod gekregen. De huisarts vermoedt dat ze ook in de toekomst nog geïntoxiceerd zal rijden. Vandaar zijn vraag aan de provinciale raad: wat kan hij in die omstandigheden concreet doen?De provinciale raad van de Orde van West-Vlaanderen verwees naar twee eerdere adviezen van de Nationale Raad. Zo zou de huisarts zelf het formulier 'Rijgeschiktheid voor kandidaten voor het rijbewijs' kunnen invullen. Op basis van zijn bevindingen - of op basis van de bevindingen van een specialist naar wie hij de patiënt doorverwijst - kan hij daarop vermelden dat de patiënte ofwel helemaal niet meer rijgeschikt is of rijgeschikt onder voorwaarden.De arts dient dat document aan de patiënt te bezorgen. Deze moet er ook zelf "de nodige gevolgen" aan geven. That's it. Meer kan de huisarts niet doen. Controleren of de patiënt daadwerkelijk het nodige gevolg geeft aan het opgestelde attest hoort niet tot zijn bevoegdheid.Tweede mogelijkheid is de patiënt door te verwijzen naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en VoertuigAanpassing (CARA). De arts van het CARA beslist - na onderzoeken, eventueel door een specialist - over de rijgeschiktheid. In dat geval moet de patiënt - en deels ook de behandelende arts - een medische vragenlijst invullen. De behandelende huisarts mag ook adviseren over de rijgeschiktheid. Dat is echter geen verplichting.De CARA-arts vult vervolgens het formulier Rijgeschiktheid in en bezorgt het aan de patiënt. Ook voor het CARA stopt het hier. Het centrum hoeft de behandelende arts niet te informeren over de beslissing inzake rijgeschiktheid. Dat kan enkel als de patiënt hierin expliciet toestemt.Belangrijk om weten is dat de huisarts niet verantwoordelijk kan worden gesteld als de patiënt een ongeval veroorzaakt in dronken toestand. De verantwoordelijkheid van de huisarts eindigt wanneer hij zijn patiënt op zijn wettelijke verplichtingen heeft gewezen, de patiënt het attest voor ontvangst heeft getekend en de huisarts dit aldus in het dossier heeft geacteerd.Toch kan de behandelende arts volgens de provinciale raad van West-Vlaanderen nog een klein stapje verder gaan. Als hij 'gewetensvol besluit' dat de patiënt een ongeval kan veroorzaken met zware gevolgen dan kan deze 'noodtoestand' namelijk rechtvaardigen dat de arts de procureur des Konings op de hoogte brengt.