...

Voor het verzamelen van bloedstalen en medische gegevens doet het Vlaams Darmflora Project een beroep op de eerste lijn. Huisartsen van wie een patiënt deelneemt, worden hiervan door de projectcoördinatie per brief op de hoogte gebracht. Tegen die tijd beschikt de patiënt over alle materiaal en documenten die bij de deelname betrokken zijn. Dat behelst bijvoorbeeld de medische vragenlijst, een aanvraagformulier voor de bloedanalyse en vier bloedbuisjes.Vanuit het project wordt de patiënt gevraagd alvast op eigen initiatief de medische vragenlijst in te vullen, zodat de arts die achteraf samen met hem of haar nog alleen op medischtechnische correctheid moet controleren."Daarmee willen we deelnemende huisartsen extra werklast besparen", stipt prof. Raes aan. "We geven ook mee dat huisartsen voor het consult worden vergoed. Ze kunnen hun honorarium factureren met behulp van een facturatieformulier, dat eveneens in het bezit van de patiënt is. De onkosten worden volledig door het project betaald. Artsen die al eerder deelnamen, zullen kunnen bevestigen dat het uitbetalen van de honoraria naadloos verloopt. Die vlotte organisatie verklaart allicht mee de enthousiaste reacties van wie al eerder een steentje bijdroeg." En Jeroen Raes voegt er nog aan toe dat per huisarts hoogstens één tot twee patiënten aan het project zullen deelnemen, aangezien heel Vlaanderen erbij betrokken is. De bloedstalen worden afgehaald en geanalyseerd door het Centrum voor Medische Analyse (CMA). Voor artsen die niet met dit laboratorium samenwerken, legt CMA een speciale koerierdienst in. De stoelgangstalen worden ingezameld via een netwerk van apotheken.