...

De grootste ergernis van voetgangers zijn automobilisten die geen voorrang verlenen aan een zebrapad (35%). Nochtans moet elke bestuurder voorrang verlenen aan de voetgangers die zich op een zebrapad bevinden of op het punt staan zich erop te begeven. Een derde van alle letselongevallen met voetgangers op een zebrapad (zie verder). Een andere grote bron van ergernis bij voetgangers zijn automobilisten die afgeleid zijn door hun gsm achter het stuur (34%) en automobilisten die te snel rijden (33%). De grootste ergernis voor fietsers zijn automobilisten die stilstaan of parkeren op het fietspad (36%), gevolgd door automobilisten die hun richtingaanwijzers niet gebruiken (34%) en bestuurders die afgeleid zijn door hun gsm (33%). Net buiten de top 3 eindigt zonder te kijken openen van een deur van een geparkeerde auto (30%). In het verkeersreglement staat nochtans: 'Het is verboden het portier van een voertuig te openen zonder zich ervan vergewist te hebben dat dit de andere weggebruikers niet in gevaar kan brengen'. Iets wat niet alle automobilisten altijd doen: uit een onderzoek uit 2016 bleken openslaande portieren de belangrijkste oorzaak voor fietsongevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Omgekeerd ergeren ook automobilisten zich aan gedrag van actieve weggebruikers. Bijna 4 op de 10 automobilisten ergert zich aan fietsers die het donker rijden zonder fietsverlichting, en 35% stoort zich aan slecht zichtbare fietsers. Fietsers moeten tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en wanneer de zichtbaarheid minder dan 200 meter bedraagt een vast licht of knipperlicht gebruiken. 36% van de automobilisten ergeren zich aan fietsers die op de rijweg rijden wanneer een fietspad beschikbaar is. Verder storen automobilisten zich aan voetgangers die de rijweg oversteken zonder te kijken naar het aankomend verkeer (34%), voetgangers die de rijweg oversteken bij een rood licht (29%) en voetgangers die oversteken terwijl er op minder dan 20 meter een zebrapad ligt (28%). Ook actieve weggebruikers ergeren zich soms aan elkaar. Bij voetgangers zijn fietsers die op het voetpad fietsen de grootste bron van ergernis (26%), fietsers ergeren zich vooral aan voetgangers die zonder kijken de weg oversteken (23%). Volgens Vias hebben de ergernissen hebben meestal niets te maken met een kwestie van hoffelijkheid, maar eerder met het niet-respecteren van essentiële verkeersregels. Die regels zijn er om het verkeer voorspelbaarder en veiliger te maken. Alle weggebruikers dienen zich aan de verkeersregels te houden, zodat kans op ergernis en irritatie bij de andere weggebruikers kleiner wordt.