...

De veiligheidsgordel is ??n van de goedkoopste en meest effectieve beveiligingssystemen voor bestuurders en inzittenden. Volgens de meest recente inschatting vermindert de gordel de kans op dodelijke of ernstige verwondingen met 60% vooraan en met 44% achteraan in de wagen, stelt een nieuw dossier van VIAS institute.Ondanks de veralgemeende gordelplicht die sinds 1993 in de hele Europese Unie geldt, zegt slechts 82% van de Europeanen dat ze altijd de gordel dragen. Uit gedragsmetingen in België blijkt het draagpercentage rond de 95% voor bestuurders en passagiers vooraan en rond de 85% voor passagiers op de achterbank te liggen.Toch is er nog ruimte voor verbetering. De European Transport Safety Council schat dat er in de Europese Unie 900 doden per jaar kunnen vermeden worden indien 99% van de inzittenden de gordel zou dragen. Voor België zou dat neerkomen op jaarlijks 13 doden, 53 zwaargewonden, en 436 lichtgewonden minder.Hoewel de gordel duidelijk voordelen biedt, voorziet het Belgische verkeersreglement uitzonderingen op de algemene gordelplicht. Zo hoeft de gordel niet gedragen te worden door bestuurders die achteruit rijden, maar evenmin door bestuurders van taxi's wanneer zij een klant vervoeren of door bestuurders van prioritaire voertuigen in de onmiddellijke omgeving van een interventieplaats.Ook omwille van 'gewichtige medische redenen' kan een vrijstelling bekomen worden. Voorbeelden daarvan zijn onder meer implantaten, defibrillatoren, pacemakers, een kleine gestalte, bepaalde wonden, ademhalingsmoeilijkheden, en psychiatrische aandoeningen. De vrijstelling wordt verleend door de FOD Mobiliteit en Vervoer op basis van een medisch attest opgesteld door een arts.Er bestaat echter geen medische consensus over het nut of de rechtvaardiging van deze vrijstelling om medische redenen. Vias institute pleit er dan ook voor om terughoudend te zijn bij de verlening. In 2011 formuleerde het BIVV (de voorloper van Vias institute) richt lijnen voor de Belgische artsen (zie kader). Zwangerschap is op zich geen voldoende reden om de gordel niet te dragen. De gordel moet wel goed gepositioneerd worden opdat de foetus in geval van een ongeval niet gewond wordt. Het buikgedeelte van de gordel moet zo laag mogelijk gepositioneerd worden onder de buik van de zwangere vrouw, ter hoogte van het bekken. Wanneer de gordel goed gepositioneerd wordt ter hoogte van de dijen, wordt zowel de foetus als de moeder beschermd.