...

Een mensenleven begint lang voor de geboorte. Mensen worden gevormd door de omstandigheden waarin hun voorouders, ouders en zijzelf geboren worden en leven. Aan die voorgeschiedenis kunnen we niet veel doen, wel aan de omstandigheden waarin kinderen nu opgroeien. Onze lichamelijke en geestelijke gezondheid, gedrag en levenskansen worden sterk bepaald door gebeurtenissen in de eerste 1.000 dagen van ons leven.De wetenschap van het prille leven is het uitgangspunt van Gelijk goed beginnen, waarin Tessa Roseboom, hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam, laat zien hoe groot de maatschappelijke impact is van de precaire gezinssituaties waardoor nog veel te veel kinderen een slechte start krijgen. Zij houdt een gedegen en urgent pleidooi voor het investeren in de eerste levensdagen en een goede start voor alle kinderen.