...

Een nieuwe pandemie. De overheid was hier totaal niet op voorzien in het voorjaar 2020. De bestaande normen en regels hieromtrent waren totaal verwaarloosd. De overheid beslist om de ganse bestaande medische structuur buiten spel te zetten. Er zullen centra uit de grond worden gestampt, en men zal deze bemannen. De zaak komt zeer moeizaam van de grond. Het vaccineren loopt vertraging op onder de mom 'de firma's leveren te traag'. Er liggen miljoenen AstraZeneca-vaccins klaar in Italië om verscheept te worden. De farmaceutische firma's zijn geen liefdadigheidsinstellingen, en als er landen zijn die meer willen betalen... Business as usual! Maar de firma's zijn de zondebok van het traag op gang komen! In Denemarken heeft men ervoor gekozen de bestaande structuren in te schakelen: klinieken en huisartsen. Het resultaat laat zich zien, er zijn dubbel zoveel Denen gevaccineerd dan Belgen. Was er in Denemarken dan geen te trage levering van vaccins? De vaccinaankoop werd Europees geregeld, ik verwacht dat alle Europese landen dan ook gelijk worden behandeld qua toelevering. Ondertussen beginnen de vaccinatiecent ra te functioneren met slecht vergoede professionals en vrijwilligers. Hoed af! In Duitsland ging het aantal vaccinaties plots de hoogte in, meer dan een verdubbeling. Men schakelde de huisartsen in. Er worden callcentra ingeschakeld om aan contact tracing te doen. Ik hoor van patiënten dat ze tot acht keer toe werden opgebeld. Lucratieve bezigheid aan 20 euro/tel. Er is het 'raamdecreet' op de trein naar de kust. Het spoor wordt verantwoordelijk gesteld voor het uitvoeren van deze zottigheid, tot groot ongenoegen van spoorbaas Sophie Dutordoir, die ermee dreigt alle treinen naar de kust af te schaffen. En nu moeten huisartsenlistings doorgeven van risicopatiënten. De mutualiteiten hebben al listings doorgegeven. En Frank Robben kan dat even goed. Maar dat mag niet, dit zou tegen de wet op de privacy zijn. Hoe meer de overheid schermt met de wet van de privacy, hoe minder privacy er is. Dus dat moeten de huisartsen dan maar doen. Men heeft de bestaande structuren buiten spel gezet. Maar je moet wel de illusie van de privacy respecteren. Dankzij deze huisartsenlistings zullen veel mensen vinden dat zij aldus een bevoorrechte positie hebben, en de huisarts telefonisch onder druk zetten. Men heeft weer eens het ongenoegen van mensen te kunnen doorschuiven naar een andere partij. Weer pakken nutteloze telefoons. Door covid krijgt een solopraktijk nu tot 100 telefoons per dag. Meer dan de helft te veel. Als je geen secretaresse hebt, word je knettergek. De overheid heeft telefonie voorzien top-down (callcentra), maar bottom-up dat moeten de huisartsen maar opvangen. Mensen willen prioritair gevaccineerd worden. De huisarts moet regelen dat zij Pfizer krijgen. Ze hebben geen goesting om naar het vaccinatiecentrum te gaan: "Jij kunt dat thuis ook geven!" "Welke neveneffecten mag ik verwachten?", "Ik ben allergisch", "Ik ga er niet geraken" (alhoewel er gratis vervoer per taxi is voorzien), ... Men wil de datum verzetten, en dat moet de huisarts dan maar regelen. Enzovoort. Om de vaccinaties vlotter te laten verlopen zet men het bestaande geneesherenkorps buiten spel, maar de apothekers zullen mogen vaccineren. Wie haalt zich dat nu in zijn hoofd? En in de centra moet er een arts aanwezig zijn voor men aan de vaccinatie kan beginnen! Nu zal men het AstraZeneca-vaccin beperken, en men spreekt niet van een vertraging in de vaccinatie. Integendeel! Hoe kan dit nu met al die zogezegde tekorten? Het AstraZeneca-vaccin kan trombosen geven. Hoeveel? Iets in de grootteorde van de pil? En ondertussen sterven er wel 40 Belgen per dag door corona, dit is een ziekte die doodt door plaatjesaggregatie. Wat is het verschil tussen trombosen en plaatjesaggregatie? Er is geen beleid. Er zijn te veel betrokken ministers. Als elke minister zijn kemel wil schieten om het nieuws te halen... Het is allemaal kunst en vliegwerk, er wordt aangemodderd. De overheid houdt ons bezig met essentiële haalbare zaken en niet met details. Hoe lang gedraagt de bevolking zich nog voorbeeldig? Zie de uitwassen in het Ter Kamerenpark... Een positieve noot. Ik wil de vaccinatiecentra gelukwensen met hun goed en mensvriendelijk functioneren. Ik hoop dat men zo rap mogelijk verder werkt aan de vaccinaties, dat al die verschillende listings geen vertraging en verwarring opleveren en dat de vaccins lang genoeg immuniteit opleveren tegen voldoende soorten mutaties. In het andere geval mogen wij in 2022 een vierde of vijfde golf verwachten, met een bestendigen van de huidige 'oorlogstoestand'. Dat zou geen leuk vooruitzicht zijn!