...

De wetenschappers volgden 32 patiënten met een lichte tot matige ziekte van Parkinson. Tussen oktober 2014 en november 2017 nam de helft (11 mannen en 5 vrouwen van gemiddeld 69 jaar) deel aan een dansprogramma van een uur en een kwartier per week, met afwisselend aerobe en anaerobe oefeningen en verschillende dansstijlen. Die 16 patiënten werden vergeleken met 16 controlepatiënten van dezelfde leeftijd en met een even ernstige ziekte van Parkinson, die geen dansprogramma volgden. Na drie jaar dansen vertoonden de parkinsonpatiënten minder motorische uitvalsverschijnselen en waren ze ook verbeterd op het vlak van spreken, tremor, evenwicht en stijfheid in vergelijking met de patiënten die niet hadden gedanst. Ook werd een significante verbetering van de ervaringen in het dagelijkse leven waargenomen (cognitieve stoornissen, hallucinaties, depressie, angst en droefheid). "We wisten dat dansen bepaalde hersenzones activeert bij mensen zonder de ziekte van Parkinson", commentarieert Joseph DeSouza, hoofdauteur van de studie. "Bij patiënten met een ziekte van Parkinson, zelfs als ze maar lichte motorische uitvalsverschijnselen vertonen, kan lichaamsbeweging invloed hebben op hun dagelijkse leven en hun isolement verminderen." De vorsers schrijven de verbetering toe aan het multisensorische karakter van dansen. "Dansen stimuleert het gehoor, de tastzin, het gezichtsvermogen en de proprioceptie en voorts is er nog een interactief sociaal aspect", concludeert Karolina Bearss.