...

Zegt Anthony Dheere van de stuurgroep Kafka. Al erkennen de drie jonge artsen ook wel dat sommige onderhandelingen al langer liepen. Jong Domus-voorzitter Sophie Van Steenbergen: "Dankzij Kafka werd door verschillende instanties een werkgroep administratieve vereenvoudiging opgericht. Hoofdstuk IV is een van de prioriteiten en men heeft naar ons geluisterd. Een voorbeeld. In mijn praktijk heb ik veel oudere patiënten. Een mogelijk terugbetalingscriterium voor bloedverdunners is leeftijd, ouder dan 75. Bij elke jaarlijkse verlenging moet ik dat aanduiden. Telkens belt de apotheker daarvoor tijdens de consultatie. Zinloos werk. Echt absurd. En er zijn oplossingen: het 'once only-principe' toepassen, gegevens rechtstreeks uit het EMD halen, automatiseren..." Dheere: "Hoofdstuk IV en Mult-eMediatt, het uniform attest voor arbeidsongeschiktheid, zijn projecten die door ons in een stroomversnelling kwamen. Ook de attesten in de dringende medische hulpverlening vormen een extra drempel en zorgen voor frustratie. Dat gaat over prestaties buiten de Riziv-nomenclatuur en over patiënten die sowieso al veel problemen met zorgtoegankelijkheid hebben. Dat vereenvoudigen is echter niet eenvoudig, het zit op het raakvlak tussen migratie en gezondheidszorg. Wie betaalt? Politiek ligt dat moeilijk." Nicole Dekker: "Door al die papieren realiseren we wel nooit een universele toegang tot de gezondheidszorg zoals de Wereldgezondheidsorganisatie wil." Sporters en federaties vragen sportkeuringsattesten. In theorie geen Riziv-materie. "Klopt", zegt dokter Dheere. "Maar al die sporters komen op raadpleging. De drempel om hen de consultatie uit eigen zak te laten betalen, ligt hoog. Voor een keuring, eigenlijk Vlaamse materie, betaalt de federale ziekteverzekering dan. Het Riziv onderschat dat soms." Weigeren kan, de Orde der artsen ondersteunt deontologisch het 'weigerbriefje'. "Als arts ben je niet verplicht een attest af te leveren als je iets niet kan bewijzen. Een huis dat ongezond is bijvoorbeeld. Dan kan je een weigerbriefje schrijven." Nicole Dekker schat dat 10 à 15% van haar tijd opgaat aan administratie. "Dat is veel. Al die uren ben ik niet gepassioneerd bezig. Het probleem doorschuiven naar praktijkassistenten of digitaliseren, lost natuurlijk niets op. Afschaffen wel." Sophie Van Steenbergen: "De gigantische berg administratie is een belangrijke reden waarom jonge artsen stoppen. Wij zijn gepassioneerd bezig maar die passie verdwijnt snel als je de helft van de tijd nutteloze dingen doet. Willen we genoeg bevlogen (huis)artsen houden, dan moet er echt iets aan de administratie gedaan worden. Daarvoor hebben we niet gestudeerd."