...

De drager voor vitamine D3 in D-CURE is geraffineerde olijfolie, wat bijdraagt tot de goede opname van dit vetoplosbare vitamine. Sinds onlangs is D-CURE ook beschikbaar onder de vorm van een harde gelatinecapsule, die 25.000 I.E. vitamine D3 bevat.SMB heeft hiervoor een unieke technologie ontwikkeld waardoor vermeden kan worden om vitamine D3 te verwarmen, en schadelijke excipiënten, waaronder hormoonverstoorders, toe te voegen. De stabiliteit van het vitamine blijft optimaal behouden. Ook hier is de drager geraffineerde olijfolie; waardoor een goede opname gegarandeerd is.Een pilootstudie uitgevoerd in België in 2017/2018 toonde aan dat een wekelijkse inname van 25.000 I.E. D-CURE, gedurende 6 maanden, een gunstig effect heeft op de behandeling van parodontitis bij personen met een vitamine D-tekort (serumspiegel 25-hydroxyvitamine D < 30 ng/ml).1Deze bevinding is bijzonder interessant in de context van een ander recent Canadees onderzoek, dat een link aantoonde tussen vitamine D, parodontitis en diabetes type 2.2 De onderzoekers vonden dat parodontitis en vitamine D-tekort, elk afzonderlijk, het risico op diabetes type 2 verhoogden.Bovendien vonden ze ook dat deze associatie versterkt was wanneer beide factoren gecombineerd werden. Dit opent nieuwe onderzoekspistes die mogelijk het belang van vitamine D-suppletie nog verder zal onderstrepen.Deze klinische studie werd voorafgegaan door zes andere publicaties aangaande D-Cure.3-8 Eind 2019 start ook een klinische studie bij personen met een verminderde nierfunctie.