...

Ik merk hoe jonge artsen, mezelf inbegrepen, facetten van zichzelf onderdrukken om alsnog de vruchten van het beroep te kunnen plukken. In een interculturele context benoemen auteurs dat met 'identity negotiation theory'. We trachten onze eigen identiteit te vereenzelvigen met de heersende culturele norm om zo deel te kunnen nemen in haar socioculturele identiteitsbeleving. In de praktijk vertaalt dit zich in de stilte na een zoveelste seksistische uitspraak in de operatiekamer. Het leert ons ook om los te laten van datgene waarin we machteloos zijn en om te prioriteren van datgene wat we kunnen genezen.