...

Vertrekkend van het mythische Antwerpse Cristal Palace, schetst Xavier Canonne de geschiedenis van de prostitutie van de oudheid tot het meer recente beleid in Antwerpen. Prostitutie is een maatschappelijk fenomeen en van oudsher gaan prostitutie, macht en religie hand in hand. Ook de spanning tussen abolitionisten en zij die streven naar een menswaardige regeling is een constante. Matthijs de Ridder en Dennis Van Mol schetsen hoe prostitutie al sinds de tweede helft van de 19de eeuw verweven is met het verlangen van artistieke vernieuwers naar een nieuwe wereld. Nadat in de 19de eeuw William Turner, Vincent Van Gogh en Félicien Rops het terrein al hadden verkend liet ook Paul van Ostaijen zich - net als als Rik Wouters, James Ensor en Paul Joostens - naar dit 'Glazen Kot' slepen. Dit inspireerde hem tot een aantal van de meest sprekende passages uit Bezette Stad. Frank Van Eeckhout gaat dieper in op de figuur van avant-gardekunstenaar Paul Joostens voor wie het Cristal Palace en de buurt rond de Sint-Pauluskerk in de jaren 1920 een bijzondere rol speelden.