...

Het Riziv keurde een project van het AZ Maria Middelares in Gent goed dat covid-19-patiënten thuis opvolgt via telemonitoring. Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met het Wit-Gele Kruis, huisartsen en andere zorgverstrekkers. Doel van het project is te voorkomen dat patiënten intensiever dan nodig worden opgevolgd. Uiteraard wil men ook voorkomen dat ze te laat het vereiste niveau van zorg zouden krijgen. Hoe gaat dit in de praktijk? Een vitaal digitaal dashboard met alle patiëntparameters alarmeert een Rapid Response Team (RRT). Dat team kan proactief ingrijpen als de situatie van de patiënt verslechtert. De telemonitoring kent drie niveaus. Het laagste niveau is de dagelijkse evaluatie op basis van een vragenlijst die de patiënt zelf invult. Dit kan aangescherpt worden in overleg met de thuisverpleegkundige en de arts die de patiënt klinisch evalueert. Verslechtert de situatie nog dan kan in overleg met de huisarts overgeschakeld worden naar 'realtime' continue monitoring via wearables. Meetresultaten worden dan via een app draadloos doorgestuurd waarna de ernst van de situatie meetbaar en opvolgbaar in kaart wordt gebracht.