...

De Task Force Vaccinatie werkte een strategie uit voor de verdere vaccinatiecampagne. Ze ontwikkelde een document dat voor 2022 vijf scenario's beschrijft. "Nog verder kijken heeft weinig zin", legde voorzitter professor Dirk Ramaekers zaterdag 12 maart uit aan de pers. "We weten niet welke nieuwe varianten van het virus zich zullen aandienen. We hebben te weinig gegevens over de evolutie van de immuniteit in de bevolking na een eerste booster." In het meest waarschijnlijke scenario - scenario A- start een nieuwe campagne in september van dit jaar. De campagne richt zich op risicogroepen - te starten met de bewoners van woonzorgcentra en 75-plussers. Daarna breidt ze zich geleidelijk uit naar de zorgverleners, de 65-plussers en jongere patiënten die een risico lopen door chronische aandoeningen. Dat kan worden gecombineerd met vaccinatie tegen de seizoensgriep. Deze campagne zal meer steunen op de eerste lijn. Andere scenario's houden rekening met de hypothetische mogelijkheid dat er in de komende weken een nieuwe Variant of Concern zou opduiken. Of dat het nodig zou blijken om de hele bevolking een tweede booster te geven. Volgens het motto: hope for the best, prepare for the worst.