...

Inge Neven (foto) is het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. Ze wijst op de moeilijke situatie in Brussel, met een erg divers samengestelde bevolking: "We voeren een actieve campagne, vooral rond het respecteren van de quarantaine.""We werken nauw samen met de gemeentebesturen, maar ook met de gezondheidswerkers, met de apotheken, de stewards op straat... Er rijden busjes rond die praktische informatie verspreiden in acht talen. Je mag evenwel de impact van de maatregelen op deze bevolkingsgroepen niet onderschatten." Brussel kwam de voorbije tijd vaker vooraan in het pandemienieuws. Hoe staan de zaken er in dit gewest momenteel voor?