...

Voor Marnix Denys, directeur bij beMedTech, de federatie van de industrie van medische technologieën, loopt mhealthBelgium.be - dat de federatie samen met Agoria beheert - nu echt goed. "21 apps zijn goedgekeurd, 17 op niveau M1, vijf op niveau M2 - ze connecteren dus veilig met ziekenhuizen en overheid." Het Riziv valideerde financieringscriteria voor gepersonaliseerde revalidatie en opvolgingsapps voor totale heup- en knieprothese. "Enkel MoveUp voldoet momenteel aan de voorwaarden. Essentieel is echter dat dit andere manieren van zorg dan de klassieke arts-patiëntrelatie mogelijk maakt", zegt Denys. In volle covidcrisis besliste het Riziv teleconsults tijdelijk terug te betalen en een werkgroep telegeneeskunde op te richten. Stappen in de goede richting. Van belang is dat er ook een structureel financieringskader komt, o.a. voor medische apps. Voor eind 2020 zou het wettelijk kader voor 'Services & Technologies Home Assistance (STHA)' rond zijn. Dit regelt de dienstverlening van bedrijven om medische hulpmiddelen tot aan het bed van de patiënt te brengen. "Mhealth en STHA zijn fundamentele veranderingen. Ze helpen de gezondheidszorg betaalbaar houden, dixit Denys. Van bij het begin was beMedTech betrokken bij de werkgroep medische hulpmiddelen in de strijd tegen covid-19. Zuurstofleveringen en hamstergedrag waren pijnpunten. Met het FAGG, de apothekers en de wzc's zette beMedtech zwaar in op communicatie om hamstergedrag te counteren. Bedrijven haalden additionele capaciteit aan zuurstofconcentratoren naar België. De krapte in de tweede helft van mei leidde ertoe dat units soms snel verplaatst moesten worden. Apothekers belden tal van leveranciers. Door de invoering van een online ticketingsysteem, ontwikkeld en beheerd door beMedTech, weten ze nu wie eerst op de behandellijst staat en welke leverancier hun aanvraag afhandelt. Pas recent betrok de overheid beMedtech bij de taskforce 'diagnostische tests'. "Tegen het griepseizoen moet de capaciteit 70.000 tests per dag bedragen. We gingen bij de fabrikanten van tests en wissers na of ze dat kunnen garanderen en maakten het rapport over aan minister De Backer (Open VLD). Dat is positief. Het is nu duidelijk wat de overheid wil. In de covidbeginperiode was dat niet het geval." Omdat de terugbetalingsprocedure voor innovatieve medische hulpmiddelen lang aansleepte, verving het Riziv de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen door een nieuwe Commissie Terugbetaling Farmaceutische Producten en Verstrekkingen (CTFPV). Het wettelijk kader had eind 2019 klaar moeten zijn maar liep vertraging op. "De oude commissie was opgedoekt, de nieuwe nog niet operationeel. Van dat vacuüm is de patiënt de dupe. Hij blijft langere tijd verstoken van innovatieve terugbetaalde devices. Dat had men kunnen vermijden. Positief is wel dat de nieuwe commissie - eens op kruissnelheid - veel sneller werkt." Tot slot stelt Denys dat de covidcrisis het personeelsprobleem bij het FAGG accentueerde. "Jaarlijks betaalt de industrie elf miljoen medical devices- belasting. Het FAGG beschikt officieel over 40 experts, in de praktijk zijn het er veel minder. En het moeten er minstens 80 zijn. Hopelijk brengt de redesign hierin verandering."