...

"We hebben oplossingen voor Covid-19, maar we moeten nog meer leren over de ziekte", zegt Nicolas Dauby. "We zien bijvoorbeeld dat er in de evolutie van de ziekte een zeer kritische periode bestaat. Vijf tot zeven dagen na het ontstaan van de eerste klachten kunnen zeer zware complicaties optreden, die niet zozeer te maken hebben met het virus zelf, dan wel met de inflammatoire respons van de gastheer." "Dat reboundfenomeen kan de behandeling van de ziekte in het gedrang brengen. Behandelingen om deze inflammatoire respons tegen te gaan worden ontwikkeld in China en Italië. Patiënten die niet in het ziekenhuis werden opgenomen of intussen naar huis teruggekeerd zijn, moeten absoluut naar de arts terug als hun klachten - zoals ademnood - opnieuw verergeren. Deze mensen moeten dag na dag opgevolgd worden. De oplossingen hebben ook te maken met medische risicofactoren, zoals co-morbide aandoeningen, maar ook sociaal isolement, enzovoort."Niet iedereen is even overtuigd van het potentieel van hydroxychloroquine. De Franse gezondheidsoverheden hebben zopas een studie opgestart waarbij dit middel niet aan bod komt. Veeleer worden antivirale middelen zoals lopinavir en remdesivir getest. Sommige Franse experts begrijpen niet waarom hydroxychloroquine uitgesloten werd. Maar anderen wijzen op de bijwerkingen van het middel, terwijl het effect slechts in vitro aangetoond is.