...

Dokter Philippe Devos, voormalig Bvas-voorzitter en voorzitter van de Medische Raad van het CHC Liège legde op het VBS-symposium uit hoe hij de nomenclatuurhervorming ziet. "Een hervorming moet goed gebeuren of het wordt een ramp," stak Devos van wal. "Maar het is wel dringend en absoluut nodig. Momenteel worden ziekenhuisartsen voor dezelfde prestatie niet overal identiek vergoed. De afhoudingen, gemiddeld 40%, variëren tussen 20 en 85%. Dat is onrechtvaardig. De incorporatie van nieuwe technologie en innovaties loopt tien jaar achter en artsen ontvluchten hiervoor het ziekenhuis." Waar een arts zijn praktijk uitoefent laat de Bvas koud. "Wat telt is de beste kwaliteit tegen de laagste prijs. Wel is de vraag of de vlucht uit het ziekenhuis niet leidt tot geneeskunde aan twee snelheden en tot dubbele wachtlijsten. Extramurale zorg verbieden gaat dat niet oplossen. Wel het oplossen van de hoger genoemde problemen." De Luikse arts focuste op de 'war zone': het kostengedeelte en de afhoudingen. Ze zorgen voor spanningen tussen beheerders en ziekenhuisartsen. "Wie springt bij in geval van tekorten? De patiënt niet, er geldt immers een verbod op supplementen. De gemeentes? De aandeelhouders? De artsen?" Om op veilig te spelen, pleitte Devos voor 'ingebouwde marges'. Hoe verdeelt het ziekenhuis kosten? "Gebeurt dat via de diensten of wordt één pot gevormd? En wie beslist? Alleen de Medische Raad? De Medische Raad in cobeheer met het ziekenhuis?" De laatste formule komt het vaakst voor. "Een betere opleiding van de voorzitter en de leden van de Medische Raad is nodig. Naast specifieke, bijkomende financiering," aldus Devos. Tot slot vroeg hij zich af of een nomenclatuurhervorming geen rekening moet houden met anciënniteit en notoriëteit. "Belangrijk is deze discussies uit te klaren voor men de nieuwe nomenclatuur invoert. Ook omdat dit een aanpassing van de medische software vereist."