...

Rond de tafel in de Roularta HealthCare studio in Zellik zaten Maggie De Block, Margot Cloet, Peter Hinssen, Lieven Annemans en Pedro Facon. Zij deelden er hun lessen uit de coronacrisis en de lockdown. Voor minister De Block was deze crisis het spannendste moment in haar leven, nadat ze tijdens haar politieke loopbaan ook al de aanslagen in Brussel en het ebolavirus had meegemaakt, zei ze. Margot Cloet (Zorgnet-Icuro) pikte daar meteen op in: "In één weekend moest de zorg in de ziekenhuizen compleet worden omgebouwd. Dat kan nooit, vreesde ik, maar het is wonderwel gelukt." Die wendbaarheid en snelheid, typische kenmerken van een crisissituatie, moeten we vasthouden, ging Peter Hinssen verder. Hij maakte verder tijdens het debat de vergelijking met de bankencrisis. "Corona was als het ware een stresstest voor de gezondheidszorg. Er zijn veel scheurtjes blootgelegd, en die vormen nu een opportuniteit om daar, met name aan de hand van innovatie, iets positiefs mee te doen." Gezondheidseconoom Lieven Annemans hamerde erop dat er bij een toekomstige lockdown - die hopelijk niet meer het hele land zal treffen - een duidelijk exit-scenario moet klaarliggen vanaf dag 0. "Zo cultiveren we waakzaamheid in plaats van angst." Ook Pedro Facon (FOD Volks-gezondheid) trekt lessen uit de afgelopen periode. "We hebben veel ervaring opgedaan in het af- en aanschakelen van zorg. We zijn zeer snel samen aan de slag gegaan, dat moeten we in de toekomst ook blijven doen." Als topambtenaar sprak hij zijn bezorgdheid uit over de versnipperde bevoegdheden inzake gezondheid in ons land. "Dat is schadelijk voor de gezondheid van de mensen." "Maar door een aantal taken op ons te nemen, hebben we op bepaalde momenten wel onze voeten geveegd aan de bevoegdheidsverdeling", pikte minister De Block in. En ze gaf aansluitend haar ervaring mee in de mondmaskersaga: "Dat was wereldwijd een horrorverhaal, waar ook enige piraterij is komen bij kijken." Facon wees verder op de talrijke tussenschotten in ons zorgsysteem. "Die worden door de patiënten ervaren als breuken." Terwijl er al oplossingen op tafel liggen om de zorg toegankelijker te maken. "Denk aan teleconsulten, iets waar we al drie jaar aan werken. Nu kon dat in drie uur tijd geregeld worden. Dat zijn zaken die we moeten verzilveren." Net als de bundeling van krachten in de zorg. "We moeten het corporatisme doorbreken, en denken in functie van de patiënt. Tijdens de coronacrisis waren duizenden mensen met een zorgfunctie tijdelijk werkloos - vreemd genoeg. Hoe komt het dat we die krachten niet kunnen verschuiven? Regels en financiering zijn hier de hinderpalen." Innovatie - op alle niveaus - kan zeker soelaas bieden. "Dat is de hefboom om de zorg te verbeteren en tijd vrij te maken voor de patiënt", zei minister De Block. En dat hoeft dan niet noodzakelijk om hoogtechnologische snufjes te gaan, voegde Margot Cloet toe. "Een afstemming van de softwaresystemen tussen de verschillende lijnen zou al een grote stap vooruit zijn. Alleszins zal dat alles nog een flinke portie lef vergen", sloot ze af.