...

In haar jongste rapport gaat het KCE het effect na van videoconsultaties op de gezondheid van patiënten met een chronische aandoening - opvolging van hartfalen, beroerte, nierfalen, diabetes, COPD en zo meer. Het hoeft geen betoog dat beeldbellen in principe een aantal voordelen heeft: minder mobiele patiënten hoeven zich niet meer te verplaatsen, overvolle wachtkamers, lange wacht- en reistijden worden vermeden. Tot voor kort bestond er bij de meeste artsen echter weinig animo voor. Het KCE verwijst ook naar Nederland en Frankrijk waar de weg naar de invoering ervan lang en hobbelig was. De coronacrisis haalde de onderzoekers echter in. Plots lieten België en de rest van de wereld consultaties op afstand, via telefoon en beeldscherm, toe. Door het virus namen overheden voordien onbespreekbare maatregelen. Digitale zorg is niet meer te stoppen en lijkt veelbelovend om de gezondheidszorg te verbeteren en toegankelijker te maken. Essentieel is alvast dat Nederlands en Frans onderzoek leert dat beeldbellen bij chronische patiënten geen betere of slechtere resultaten oplevert dan gewone consultaties. Patiënten zijn over het algemeen tevreden. Videoconsultaties verder aanmoedigen en een beleid ontwikkelen voor (de terugbetaling van) beeldschermzorg lijkt dus aangewezen. Voor het KCE is het aan de beroeps- en patiëntenverenigingen om samen te bepalen wanneer videoconsultaties nuttig zijn en aan welke voorwaarden. Kritische zin blijft hoe dan ook aangewezen. Wat is de kwaliteit van zorg op afstand? Is het veilig? Hoe worden zorgverleners vergoed? Wat met de aansprakelijkheid als het fout loopt? Zeker is bijvoorbeeld dat geïnformeerde toestemming nodig is. En uiteraard moet de techniek en de apparatuur goed functioneren, makkelijk bedienbaar zijn en inpasbaar in de gebruikelijke zorg. Zorgverleners én patiënten dienen over voldoende vaardigheden te beschikken. Daarom vindt het KCE dat criteria van goede praktijkvoering voor gewone consultaties moeten worden aangevuld met specifieke criteria. Evenmin is het in digitale zorgverlening gemakkelijk om doorheen de bomen het bos te zien. Het KCE pleit voor 'een onafhankelijke overheidsorganisatie' om alle toepassingen transparant te beoordelen. Dit orgaan zou een lijst moeten publiceren van wat betrouwbaar en gebruiksvriendelijk is. Minstens moeten de toepassingen voldoen aan de privacywetgeving, integreerbaar zijn in het eHealth systeem en inpasbaar in het persoonlijk gezondheidsportaal. Zo voorkomt men dat patiënten en zorgverleners verschillende toepassingen moeten gebruiken. Wel benadrukt het KCE dat persoonlijk contact, lichamelijk onderzoek en face-to-face communicatie essentieel zijn en blijven. Beeldbellen kan een nuttige aanvulling zijn en daarbij kan men de dynamiek ontstaan door de huidige pandemie best gebruiken om digitale zorg in te passen in onze gezondheidszorg.