...

Waar gaat het over? Op zondag 2 mei bood zich op de spoed van het UZ Brussel een 23-jarige vrouw aan. Haar klacht sinds enkele dagen? Acne. Een arts onderzoekt de dame en stelt als diagnose acne conglobata. Vervolgens schrijft het UZ Brussel een verwijsbrief voor de huisarts, dokter Van Hout. Daarin wordt hem gevraagd de vrouw terug te zien. Voor Mark Van Hout is de werkwijze van het UZ Brussel een brug te ver. Hij vindt het protocol 'nonsens' en vraagt zich af of "het niet de hoogste tijd is dat de verantwoordelijken voor het in stand houden van deze toestand geïdentificeerd worden". Voor deze huisarts gaat het duidelijk om een oneigenlijk gebruik van de dienst spoedgevallen. Een door ons geraadpleegde onafhankelijke arts vindt het ook een 'zeer straf verhaal'. "Acne conglobata is dan wel een ernstige vorm van acne maar is goed te behandelen door de huis- of huidarts, ambulant. Geen spoedgeval. Zeker niet bij iemand van 23 jaar." Daarmee is professor Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, het alvast totaal oneens. Hij verwijst naar het verslag van het diensthoofd spoedgevallen. Daarin staat dat de acneklachten duidelijk niet van gisteren waren maar wel ernstig. "Conform artikel 2 van het Koninklijk Besluit op de 'Functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg' dient elkeen die zich aanbiedt ingeschreven te worden, onderzocht en desgevallend behandeld te worden", zo luidt het. "Gezien de ernst is het ook zo verlopen. Er is telefonisch advies dermatologie ingewonnen en gezien de ernst werd de dag nadien ook een controle op dermatologie voorzien. Conform de deontologie werd de patiënte terugverwezen naar haar huisarts. Deze brief werd op 4 mei, twee dagen later verstuurd." Op basis van dit verslag kan professor Noppen "niet anders dan besluiten" dat de spoeddienst 'lege artis' en uiterst correct en collegiaal gehandeld heeft. Marc Noppen: "Ik heb de foto's van deze dame gezien en geloof me vrij: ik begrijp haar vraag naar medische hulp. Dit is wel degelijk een voor een patiënt verontrustende aandoening die zelfs snel kan evolueren naar acne fulminans. Dat is een medische urgentie." De CEO van het UZ Brussel slaat meteen terug: "Ik hoop dat men zich in de toekomst direct wendt tot de betrokken dienst en niet met fake news naar de pers trekt. Ik neem er ook nota van dat deze dame hulp zocht op een zondag. Mogelijk was haar huisarts niet bereikbaar of beschikbaar...? Kort samengevat: de reactie en teneur van deze 'beschuldiging' (een 'schande') is bijzonder bedenkelijk en bovendien zowel medisch als wettelijk zonder grond. Misschien kan u daar een stuk over maken...?"