...

ArtiQ. PFT is het allereerste softwareproduct van de gelijknamige start-up ArtiQ, een spin-off van UZ Leuven. Het softwareplatform gebruikt artificiële intelligentie om negen van de meest frequente longaandoeningen (zie kadertje) snel en nauwkeurig op te sporen op basis van de data van een longfunctietest, een pulmonary function test of PFT.De resultaten ogen alvast spectaculair: de op AI-gebaseerde software heeft slechts enkele seconden nodig om de data te analyseren en interpreteren en levert een diagnose af die bijna dubbel zo accuraat is als die van een pneumoloog (zie inzet 'Pneumoloog vs. AI-software: het rapport'). De software heeft dan ook alles om artsen te ondersteunen in de klinische praktijk met een tweede opinie, zeker bij complexe casussen. Het programma levert bovendien ook rapporten af opgesteld volgens de meest recente internationale richtlijnen, waardoor artsen die niet langer zelf hoeven te schrijven.Beginnen doet het verhaal van ArtiQ in 2012. Dan startte de Serviër Marko Topalovic in Leuven met zijn doctoraatsonderzoek naar algoritmes om longaandoeningen op te sporen, onder het promotorschap van prof. Wim Janssens en prof. Marc Decramer."Op een bepaald moment beslisten we om de stap naar de klinische praktijk te zetten", vertelt Topalovic, intussen CEO van ArtiQ. "Het gevoel dat je als basiswetenschapper met je onderzoek de brug kan slaan naar de klinische praktijk is ongelofelijk opwindend. Samen zijn we de software verder gaan valideren en bij elke nieuwe stap groeide onze overtuiging: deze toepassing biedt zo'n meerwaarde in de praktijk dat we ze wel moesten delen met de hele wereld!"In februari 2019 werd ArtiQ officieel opgericht. Bart Swaelens kwam het team van Topalovic, Janssens en Decramer versterken en investeerde ook in de start-up. In juni 2019 haalde de spin-off één miljoen euro op om ArtiQ.PFT te commercialiseren en in het najaar volgde de felbegeerde CE-markering. Dankzij dat CE-label kon ArtiQ zijn product als medisch hulpmiddel lanceren op de Belgische en Europese (ziekenhuis)markt. Sinds de start zijn er al ruim 43.000 PFT-interpretaties gebeurd met behulp van de software. Medeoprichter prof. Wim Janssens, ook adjunct-kliniekhoofd Pneumologie in UZ Leuven: "De juiste diagnose stellen bij een longaandoening is erg lastig. De verschillende onderdelen van een PFT - spirometrie, longdiffusietest en lichaamsplethysmografie - leveren stuk voor stuk unieke informatie op. De juiste patronen ontdekken in al die data en alles correct interpreteren kan zeer complex zijn, ook voor ervaren pneumologen. Met onze algoritmes kunnen wij hen daarbij helpen."De software vervangt de arts niet maar is een extra hulpmiddel om snel tot een correcte diagnose te komen. Dat verhoogt de kansen op een tijdige behandeling voor de patiënt, met een betere levenskwaliteit als gevolg, en doet het aantal overbodige tests afnemen. De software neemt ook de repetitieve taken over van de arts, waardoor die meer tijd kan besteden aan contact met de patiënt.Topalovic: "Iedereen wint erbij: in de eerste plaats de patiënt, maar ook ziekenhuizen, zorgverleners en de gezondheidszorg in haar geheel. Als je weet dat alleen al in België meer dan één miljoen mensen aan ademhalingsaandoeningen lijden en de ziektecategorie wereldwijd verantwoordelijk is voor één op de acht sterfgevallen, dan wordt duidelijk waarom we zoveel potentieel zien in ArtiQ. PFT."Op dit moment ligt de focus op Europa, maar op termijn willen Topalovic en co hun software ook aanbieden in de Verenigde Staten, Canada en Australië. En daar stopt hun ambitie niet. Zo wil ArtiQ de komende jaren een product ontwikkelen dat huisartsen ondersteunt bij de diagnose van respiratoire aandoeningen, aangezien de meeste patiënten zorg krijgen in de eerste lijn. Het bedrijf wil artificiële intelligentie ook inzetten om de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen longaandoeningen efficiënter te maken en om de uitkomst van patiënten na een behandeling te voorspellen.