...

Het begon allemaal met een illustratie van een zwangere vrouw met een bruine huid op LinkedIn. "Dat zette een waar denk- en bewustwordingsproces in gang", vertellen Compendium-oprichters Veerle Smit en Romée Snijders. Acht jaar na de start zijn Veerle en Romée intussen afgestudeerd als basisarts en werkt Veerle fulltime als CEO van Compendium Geneeskunde. Romée rondt een doctoraat af en wil zich specialiseren tot maag-, darm- en leverarts. "We zijn het Compendium als geneeskundestudenten gestart om een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van de studie geneeskunde. Dat is alleen maar mogelijk als we ook beschrijven en illustreren hoe aandoeningen zich voordoen bij verschillende bevolkingsgroepen, zo beseften we." Veerle geeft enkele voorbeelden. "Dat een hartaanval zich anders manifesteert bij vrouwen dan bij mannen, is bekend. Maar het gaat bv. ook over hoe eczeem eruit ziet op een bruine/zwarte huid. Als arts moet je de invloed van meer pigment in de huid op een saturatiemeting kennen. En het advies 'Kom maar terug als het rood wordt' gaat ook niet voor elke patiënt op." Tot slot is er het aspect representatie. "Iedereen die in België of Nederland in de zorg wil werken, moet zich herkennen in onze boeken. Ook de geïllustreerde artsen bv. moeten een realistische afspiegeling zijn van het Belgische en Nederlandse studenten- en artsenkorps." Romée Snijders: "Het is pas door er bewust mee bezig te zijn dat we ons gerealiseerd hebben dat we voorheen nog nooit bv. een vrouw met een huid van kleur geportretteerd hadden. Onbewust neem je dit over van ander studiemateriaal. Omdat we een uitgeverij zijn, hebben we echter de mogelijkheid om hier verandering in te brengen. Een voor een passen we onze pockets - boekjes die telkens één discipline behandelen en die in de doktersjas passen - en boekenreeks aan zodat de laatste druk die iemand bestelt, zoveel mogelijk up-to-date is." Tientallen boeken aanpassen is geen kleine karwei, maar het lukt, zeggen Veerle en Romée, dankzij het team van medewerkers dat ondertussen bestaat uit meer dan 100. "Overal lees je over tekorten in de zorg. Dat probleem ondervinden wij niet", zegt Romée. Het geheim van de aantrekkingskracht van werken voor Compendium? "Wie meeschrijft, kan voluit bezig zijn met zijn of haar passie, gezondheidszorg." Een 'neveneffect' van de grotere focus op inclusiviteit en diversiteit in de boeken is dat het team van Compendium Geneeskunde ook inclusiever en diverser wordt. Veerle: "Van in het begin hebben we ons voorgenomen om zelf onze doelgroep te zijn. Op een gegeven moment hadden we echter voornamelijk vrouwen in ons team (lacht). Dat evenwicht is nu beter."Het team creëerde ook de online cursus 'Inclusieve geneeskunde' die bestaat uit een vijftiental vragen die de lezer moet beantwoorden over dermatologie en interne geneeskunde. "Tijdens het aanpassen van de teksten voor onze pockets en boeken, selecteren we die kennis en informatie die we essentieel achten voor een arts of zorgverlener. De cursus is gratis zodat iedereen die onze boeken al heeft, hier ook mee van kan profiteren." De voertaal is Engels, omdat dit uiteraard een thema is in de geneeskunde over heel de wereld, voegt Veerle nog toe. Over Engels gesproken: in augustus ging de eerste naar het Engels vertaalde pocket, Radiologie, naar de drukker. "Meer dan 1.000 lezers uit meer dan 65 landen plaatsten intussen al een bestelling", zegt Romée. "Door die internationalisering is het eens te meer belangrijk om met Compendium Geneeskunde, nu en in de toekomst, meer in te zetten op inclusiviteit en diversiteit." Met elke pocket, met elke vertaling of ander nieuw initiatief, proberen Veerle en Romée dichter bij hun "hoger doel" te geraken, vertellen ze. Dat is de kwaliteit van geneeskundeonderwijs verbeteren. Daarbij is het soms nodig om muren te doorbreken. Veerle: "Toen we begonnen zei men: 'Je kan geen boeken schrijven gericht op geneeskundestudenten én artsen.' Dat blijkt toch te kunnen. Idem wat betreft specialisten en andere zorgverleners. Ook klonk het dat het niet mogelijk was om materiaal te maken dat gebruikt zou worden door alle universiteiten, in Nederland én België. Ook dat is gelukt. Nu willen we aantonen dat het ook mogelijk is om geneeskundeboeken te schrijven die in een internationale context bruikbaar zijn. Je zou versteld staan van wat er allemaal kan", besluit Veerle.