...

Het gaat voorlopig om acht pakketten. Alfabetisch: Care Connect, CGM Daktari, Health One, Medinect, Medispring, Omnipro, Prodoc en Topaz. Gebruikers van CMG Windoc: maak u nog niet ongerust. Voor de geïntegreerde premie van 2018 die u ten laatste op 8 maart moet aanvragen, en voor die van 2019 die u kunt aanvragen vanaf 1 juli (tot eind oktober 2020) telt nog de oude lijst.Windoc slaagde al voor de basisfuncties maar moet nog aantonen dat het met een aantal nieuwe diensten, getest als afzonderlijke modules, overweg kan. Een nieuwe testronde zou eind maart plaatsvinden. Dat het pakket dit jaar het label haalt, is wel van belang voor volgende premies.Medispring en Topaz zijn twee nieuwe pakketten - Topaz is de opvolger van PriCare. Deze pakketten tellen wel nog niet mee voor de geïntegreerde premie van 2019. Maar gebruikers van die pakketten zullen wel hun premie krijgen als blijkt dat ze zijn overgestapt van een pakket dat het oude label had. Epicure-gebruikers die nu Medispring gebruiken, bijvoorbeeld, lopen zo geen gevaar hun premie te verliezen - dat werd op de vergadering afgesproken.Andere onderwerpen die ter sprake kwamen op de Commissie:Het Riziv rapporteerde cijfers over de uitgaven voor de eerste drie trimesters van 2019. Daar zitten ook resultaten in over de laagvariabele zorg. In vergelijking met het derde trimester vorig jaar waren de uitgaven voor verstrekkingen in de gynaecologie met bijna 25% teruggelopen, doordat heel wat gynaecologische prestaties nu vergoed worden binnen het globaal prospectief bedrag. Maar de laagvariabele zorg zorgt voor achterstand in de facturatie, onderstreept Marc Moens. In totaal werd in het trimester al voor bijna 196 miljoen euro geboekt, wat maar 68% is van de totale voorziene uitgaven in 2019. Normaal kun je in het derde trimester 75% verwachten.Zowel Reinier Hueting (Kartel) als Roel Van Giel (Domus Medica) waren onder de indruk van een presentatie van de Care Sets: alle informatie over een thema bij een patiënt wordt digitaal verzameld en opgeslagen in een kluis. Het zijn evenveel fragmentjes van een gedeeld multidisciplinair dossier. In de presentatie ging het over een allergologisch dossier. Hueting ziet veel mogelijkheden in de Care Sets, bijvoorbeeld voor de vroegtijdige zorgplanning (een werkgroep binnen het Riziv sleutelt momenteel aan een project voor de financiering/honorering, cfr. het Akkoord). Van Giel waardeert het dat er gewerkt wordt met internationale standaards (zoals HL7 fhir). "Dat legt de lat voor alle ontwikkelaars van software gelijk."