...

Zo'n commissaris heeft als taak toezicht te houden op het financieel beheer van het gebouw door de syndicus. Om te weten wat zijn precieze taken zijn, dient u te kijken in het reglement van inwendige orde. Hou er rekening mee dat u hierin heel wat tijd riskeert te steken. U zal voor deze functie meestal ook niet betaald worden. Doet u uw taak niet naar behoren dan riskeert u bovendien aansprakelijk te worden gesteld en op te draaien voor de schade die door uw fout wordt geleden.Overweegt u toch om commissaris te worden, dan kunt u vragen dat er samen met u nog een tweede commissaris wordt aangeduid. De wet zegt namelijk dat de algemene vergadering van medeeigenaars één commissaris of een college van commissarissen kan aanduiden. In dat geval kunt u de taken verdelen.Zorg er bovendien voor dat u een aansprakelijkheidsverzekering neemt. Wordt u niet betaald voor de functie dan is het niet meer dan normaal te vragen dat de algemene vergadering beslist om de premie van de verzekering ten laste van de vereniging van medeeigenaars te leggen.