...

Comazuipen werkt niet alleen risicogedrag in de hand, maar heeft ook een schadelijk effect op het geheugen, zoals wordt bevestigd door een nieuwe studie uitgevoerd aan de Universiteit van Reims Champagne-Ardenne. De vorsers deelden 46 studenten (20 mannen en 28 vrouwen) van 18-25 jaar in twee gelijke groepen in volgens hun alcoholconsumptie tijdens de laatste zes maanden: overmatige drinkers, comazuipen een of meerdere keren per maand, en sociale drinkers, die minder vaak overmatig veel dronken. De groepen werden gematcht volgens het geslacht, de leeftijd en het scholingsniveau. De proefpersonen waren niet alcoholverslaafd, hadden geen psychiatrische of neurologische aandoening, geen gezichtsproblemen en namen geen psychotrope geneesmiddelen in.De geheugenoefening bestond uit het memoriseren van een lijst van 24 woorden uit 24 verschillende semantische categorieën, 24 semantische afleiders (die semantisch gelinkt waren aan de doelwoorden) en 24 neutrale afleiders (die semantisch niet gelinkt waren aan de doelwoorden). Om het experiment in goede omstandigheden te laten verlopen, mochten ze gedurende minstens 24 uur voor de sessie geen alcohol drinken en illegale drugs innemen. Er werd een significant verschil in de resultaten vastgesteld tussen de comazuipers en de anderen. De comazuipers konden zich de woorden van de lijst minder goed herinneren. Uit de studie blijkt dat comazuipen een negatieve invloed heeft op het verbale episodische geheugen, het opslaan en herinneren, en op taken van verbaal leren. Er werd een negatieve correlatie vastgesteld tussen de efficiëntie van die geheugenprocessen en het aantal episoden van alcoholintoxicatie tijdens de laatste zes maanden.Volgens de auteurs kunnen academische mislukkingen bij studenten die te veel drinken, gedeeltelijk worden toegeschreven aan dat nefaste effect. Ze voegen eraan toe dat de resultaten van hun studie zouden moeten worden gebruikt bij informatiecampagnes voor studenten.