...

De arts neemt vaak de rol op van leider, in de relatie met de patiënt en in het zorgteam. Het model van de leider als technisch expert kan niet meer van dienst zijn. De leider heeft nu als taak om een context te creëren waar collectieve intelligentie kan spelen. De leider kan deze rol evenwel maar opnemen als hij of zij zich bewust is van de eigen talenten en overtuigingen, de beperkingen van het eigen denken, de kwaliteiten van het leiderschap en de nieuwe uitnodigingen die zich aandienen. De eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling is een noodzakelijke voorwaarde geworden om vernieuwend te kunnen blijven omgaan met de toenemende complexiteit. Het is de basis van nieuwe samenwerkingen en voor het aanboren van nieuwe, collectieve kennis die al aanwezig is.