...

In een periode waar ziekte en sterven zo prominent waren in ons dagelijks leven, is het ontstellend om vast te stellen hoe weinig aandacht de kwaliteit van dat sterven heeft gekregen. Nochtans is wat we als 'goed sterven' zijn gaan zien, behoorlijk goed gekend en bestudeerd. We hebben in onze gezondheidzorg een traject afgelegd van toenemende aandacht hiervoor, we hebben een solide palliatieve zorg uitgebouwd die daartoe bijdraagt. Een virus van enkele nanometer groot heeft dit op korte tijd onder druk gezet of uit het oog doen verliezen. Nu de eerste golf grotendeels achter ons ligt, is het tijd voor reflectie. Dat kunnen we niet alleen door het in kaart brengen van over- en ondersterfte, ziekenhuisopnames en het aantal geventileerde patiënten. In een moderne en kwaliteitsvolle gezondheidszorg hoort er even veel aandacht te zijn voor palliatieve zorg als voor curatieve en preventieve zorg. Als er een tweede golf aankomt moet dat terug te vinden zijn in elk plan en in elke maatregel.