...

We lazen in de recent verschenen covid-19-special van Artsenkrant het artikel 'Heel veel zelf moeten uitdokteren' (blz. 6). Daarin stelde dr. Anneleen Van Conkelberge dat in haar ervaring CLB's in sommige regio's moeilijk bereikbaar bleken. Dat betreuren we uiteraard. Geachte dokter Van Conkelberge, Sta ons toe daar even op in te gaan. Onze CLB-artsen waren van bij aanvang van de coronacrisis druk in de weer met vragen van scholen te beantwoorden en met hen na te gaan hoe zij de nodige (hygiëne)maatregelen konden implementeren. Daarbij gebruikten we een 'coronadraaiboek'. Jazeker: onze sector heeft ervaring met profylaxe en kon dus razendsnel ook voor dit virus een draaiboek opstellen. Onze centra waren meer dan 100% beschikbaar en er was een permanentiesysteem waarbij er ook buiten de kantooruren en in het weekend steeds een CLB-arts bereikbaar was.U merkt het: wat u beschrijft, lijkt ons een uitzondering op de regel. En dan is het jammer dat we op die manier beschreven worden in Artsenkrant. Vandaag staan diezelfde CLB-artsen op de eerste lijn voor contact tracing bij besmettingen in scholen. Ze gaan meteen aan de slag om voor alle leerlingen en schoolpersoneel de veiligheid te vrijwaren. We krijgen hier ook veel appreciatie voor.U begrijpt dat we geschrokken zijn door uw uitspraak. Let op: huisartsen werden en worden overspoeld. Alle waardering voor u en al uw collega's. Dat er her en der een schooldirecteur zich tot diens huisarts wendde was inderdaad niet de bedoeling. De overgrote meerderheid deed en doet gelukkig beroep op ons. Die extra taak hoeft u dus niet op te nemen. Doen ze dat toch, zeg hen dan gerust dat ze welkom zijn. We waren en zijn best gemakkelijk bereikbaar.