...

Ik las graag de column van collega Anouk Buelens-Terryn 'Gouden brieven', in Artsenkrant nr. 2662 (blz. 30). Het doet mij als cardioloog veel plezier te vernemen dat onze brieven daadwerkelijk gelezen en beoordeeld worden - soms twijfelen we daar aan. In het opstellen van een degelijk verslag kruipt immers vaak minstens evenveel tijd als in het onderzoek van de patiënt zelf. Toch wil ik hierbij een kleine kanttekening maken. De collega alludeert er op dat "de cijfertjes van de echografische metingen" voor haar van weinig nut zijn - volledig mee akkoord.Maar het verslag van een cardiologisch onderzoek is niet alleen voor de huisarts bestemd. Als diezelfde patiënt enige tijd later gehospitaliseerd wordt wegens bijvoorbeeld hartfalen, dan zijn die cijfers voor de ziekenhuiscardioloog wel van belang. Als diezelfde patiënt enkele maanden later een heupprothese moet krijgen, zijn die details van belang voor de anesthesist. Als diezelfde patiënt naar een andere stad verhuist, zijn die cijfers van belang voor de cardioloog die hem daar zal opvolgen.En last but not least, het verslag is voor de cardioloog die het opgesteld heeft, de referentie bij een volgend onderzoek. Dus wees niet verbaasd als een verslag technische details bevat die op het eerste zicht voor u nutteloos lijken. Voor de verdere zorg voor de patiënt zijn ze dat vaak wel.