...

Met 4.466 bedden wordt Chorus een van de grootste ziekenhuisnetwerken in België. Het Brusselse netwerk, met een vestiging in Waals-Brabant, draait om de ULB die op verschillende niveaus nauwe relaties onderhoudt met de zorginstellingen. Deze seculiere groep heeft vijf openbare ziekenhuizen - het CHU Saint-Pierre, het CHU Brugmann, het Bordet Instituut, de Huderf en HIS (Baron Lambert, Bracops, Elsene, Molière-Longchamp) - en twee privé ziekenhuizen, Erasme en Chirec. "De statuten zullen gepubliceerd worden. Aanvragen voor netwerkerkenning zullen worden ingediend bij de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie, de Federatie Wallonië-Brussel, waarvan het Erasme Ziekenhuis afhankelijk is, en het Waalse Gewest voor de Chirec-site in Braine-Alleud. Dit proces zal enige tijd in beslag nemen" , zegt dokter Philippe El Haddad, medisch directeur-generaal van Chirec. Volgens hem zijn de zeven partners al bijna twee jaar in gesprek. "De gezondheidscrisis heeft de agenda natuurlijk een beetje door elkaar geschud. Tussen maart en juni 2021 hadden we wekelijkse discussies die twee tot drie uur duurden. Deze vergaderingen werden gehouden via videoconferentie en daarna face-to-face. In de zomer kwam de zaak voor de raden van bestuur en de medische raden. We moesten de leden van de bestuursorganen kiezen. In november benoemde de raad van bestuur van Chirec dokter Benoît Debande en mezelf om zitting te nemen in de algemene vergadering en in de raad van bestuur. Dr. Jean-François Annaert, voorzitter van de Medische Raad, wordt bestuurder." De oprichting van drie subgroepen van ziekenhuizen binnen het netwerk hielp om de situatie te deblokkeren. "Chorus bestaat dus uit de algemene ziekenhuizen van IZZ en de Chirec-groep, academische ziekenhuizen: Bordet-Institut, Huderf en Érasme, en universitaire ziekenhuizen: UMC Brugmann en UMC Sint-Pieter. "Deze verdeling maakt het mogelijk om dit grote complex van bijna 4.500 bedden te beheren." Het Chorus-ziekenhuisnetwerk zal een raad van bestuur, een medische raad en een college van artsen-directeurs hebben. Binnen het netwerk zullen de subgroepen operationele autonomie hebben. "Ze kunnen bijvoorbeeld specifieke medische projecten uitvoeren", zegt Philippe El Haddad. "Artsen van de IZZ en artsen van de Chirec-groep hebben al heel lang contact. Onze instellingen zijn complementair; er was een 'medische wil' om samen te werken en dat is essentieel. Een medisch project kan niet zonder artsen. Door samen te werken zullen we onze respectieve krachten kunnen bundelen, bijvoorbeeld door medische pools te creëren tussen de sites van Sint Anna Sint-Remi (Chirec) en Bracops (IZZ). Ook de sites Etterbeek-Elsene (IZZ) en het Deltaziekenhuis (Chirec), die dicht bij elkaar liggen, kunnen samenwerken. We hebben al een MUG en andere conventies gemeen. Ook zullen we schaalvoordelen kunnen realiseren voor bijvoorbeeld apotheek, aankopen, sterilisatie..." Hoe zit het met de verschillende statuten van artsen, waarvan sommige in loondienst zijn en andere als zelfstandige werken? "Het gaat vandaag niet om een ziekenhuisfusie. Elke instelling behoudt zijn financiële en administratieve autonomie. De werking van het netwerk houdt niet in dat er een gemeenschappelijk statuut wordt gecreëerd voor alle artsen in het netwerk", stelt de medisch directeur-generaal van de Chirec ziekenhuisgroep. Dr. Philippe El Haddad onderstreept dat er over enkele jaren specifieke financiering zal worden toegekend aan ziekenhuisnetwerken, onder meer voor het EMD. "Over 15 à 20 jaar is het waarschijnlijk dat de ziekenhuizen, verenigd in een netwerk, zullen samensmelten." Wie had tien jaar geleden durven denken dat de openbare ziekenhuizen van de stad Brussel ooit zouden samenwerken met de Chirec-ziekenhuizen, het symbool van de privégeneeskunde? "We hadden zelf een netwerk kunnen maken. We hebben twee goedkeuringsnummers. Maar zou dat nog zin hebben? We hebben ervoor gekozen om de sprong te wagen. De clichés over de Chirec-ziekenhuizen zijn aan het verdwijnen. Je hoeft alleen maar te kijken naar onze inzet bij het beheer van de covid-crisis. De Chirec-groep is een van de Belgische ziekenhuizen die tijdens de crisis het grootste aantal covid-patiënten heeft opgevangen, meer dan 2.500. Bovendien gingen we met de oprichting van de Delta-site van een statuut van kliniek (Edith Cavell en Parc Léopold) naar een statuut van algemeen buurtziekenhuis dat, net als de ziekenhuizen in Braine l'Alleud en Sint-Anne Sint Remi ook een spoeddienst heeft. In het totaal behandelen de Chirec-ziekenhuizen jaarlijks 110.000 urgenties. We zijn erin geslaagd onze medische activiteiten te transformeren, terwijl we onze doelstelling om gepersonaliseerde geneeskunde aan patiënten aan te bieden, behouden hebben."