...

Recent onderzoek in een grote patiëntenpopulatie die een RYGB onderging, werpt nieuw licht op de zaak, zo bleek. Zij werden tot vier jaar na de operatie gevolgd. Doctoraatsstudente Valerie Monpellier (Universiteit Maastricht) die betrokken was bij het onderzoek vindt daarom dat behandelprogramma's voor bariatrische patiënten zich moeten richten op het aanbieden van hulp bij het veranderen van de levensstijl.Haar onderzoek maakte bovendien duidelijk dat een ingreep weigeren op basis van de aanwezigheid van preoperatieve eetbuien, depressieve symptomen of de eetstijl en niveau van fysieke activiteit niet altijd terecht is. Argument? Deze factoren zijn niet voorspellend voor de mate van gewichtsverlies na de ingreep.Monpellier kwam na verder onderzoek bovendien te weten dat heel wat bariatrische patiënten het na de ingreep moeilijk hebben met de overhangende huid. De meerderheid (62,4%) van een groep patiënten die zij bevroeg, formuleerde de wens voor contourherstellen de chirurgie (CHC). Omdat behandeling van een overhangende huid het lichaamsbeeld, en daarmee het algemeen welzijnsgevoel of zelfs een door depressieve gevoelens aangetast moreel kan opkrikken, vindt zij dat deze factoren moeten meegenomen worden in de terugbetaling van CHC. In Nederland wordt er enkel een terugbetaling voorzien indien bariatrische patiënten aan een aantal criteria voldoen. "Het patiëntenwelzijn dient dus mee te wegen in de beslissing tot vergoeding."