...

De nationale commissie en het Verzekeringscomité gaven al hun goedkeuring (zie artsenkrant.com). Als de regering dat ook doet dan kan chemotherapie en behandeling met IV antibiotica vanaf 1 juli bij de patiënt thuis gebeuren. Dat betekent in principe een shift van middelen. Hoe gebeurt dat? Het Riziv maakte een simulatie op basis van het aantal geïncludeerde patiënten. Voor chemotherapie zijn er dat 2.603 en voor antibiotica 918. In de ziekenhuis-setting kosten de oncologische patiënten de ziekteverzekering 4,972 miljoen per jaar en de patiënten die een IV antibioticatherapie volgen 2,539 miljoen. Het globale budget bedraagt dus bijna 7,512 miljoen. In thuishospitalisatie kan daar een miljoentje afgeknepen worden. De chemobehandeling kost dan bijna 3,899 miljoen en een antibioticakuur bijna 2,544 miljoen. In totaal dus iets meer dan 6,442 miljoen. Dat is op de kop af 1,069 miljoen minder dan in het ziekenhuis. Volgens een persbericht van minister Vandenbroucke verschuift er 2,2 miljoen van het ziekenhuisbudget naar vergoedingen in de eerste lijn. Hoezo? De GMD-houdende huisarts krijgt voor de opstart een eenmalig forfait van 43,15 euro via de regeling derde betaler. Verder vallen de huisartsen terug op de gewone nomenclatuur. Hetzelfde geldt voor de thuisverpleegkundigen. Zij mogen eenmalig bij de opstart een bedrag van 32,44 euro aanrekenen. De overige zorg valt onder artikel 8 in de nomenclatuur thuisverpleegkunde. Het ziekenhuis houdt de touwtjes in handen. Om de thuishospitalisatie op gang te trekken, is per patiënt 196,81 euro voorzien. In globo ontvangt het ziekenhuis 207.963 euro per jaar 'verplaatsingskosten' voor de voorbereiding, het transport en de aflevering van geneesmiddelen onder de verantwoordelijkheid van de ziekenhuisapotheker. Het ziekenhuis blijft ook verantwoordelijk voor de recuperatie van het risicohoudend verzorgingsafval. De eindbeslissing of iemand al dan niet in aanmerking komt voor thuishospitalisatie ligt bij de arts-specialist. Oncologisch toezicht wordt gehonoreerd met 65,27 euro. Op zich is dat alles natuurlijk niet onlogisch. Maar de 1,069 miljoen efficiëntiewinst wordt alleszins niet integraal opnieuw in de thuishospitalisatie gepompt. Men roomt 673.000 euro af voor een indexering van de artsenhonoraria. Voor de patiënt is de operatie budgetneutraal, hij betaalt geen remgeld op de antibioticakuur of antitumorale geneesmiddelen. Eventueel is er een remgeld op de verpleegkundige verstrekkingen en op de medicijnen en medische hulpmiddelen die de ziekenhuisapotheker aflevert. Na twee jaar wordt het nieuwe systeem geëvalueerd.