...

De CheckMate 451-studie is een fase III-studie die werd uitgevoerd bij 834 patiënten met een gevorderde kleincellige longkanker die niet was verergerd na vier cycli chemotherapie op basis van een platinaverbinding. De onderhoudstherapie (toegediend tot tumorprogressie, overlijden, onaanvaardbare toxiciteit en hoogstens gedurende twee jaar) bestond in nivolumab + ipilimumab, nivolumab alleen of een placebo ( TK Owonikoko et al. presentatie LBA1-PR).De totale overleving, het primaire eindpunt, was 9,6 maanden met placebo, 9,2 maanden met nivolumab + ipilimumab en 10,4 maanden met nivolumab alleen (verschillen niet significant). Een element dat eventueel verder kan worden onderzocht, betreft de totale overleving, die langer was met nivolumab alleen als de onderhoudstherapie kort na de chemotherapie werd gestart (≤ 5 weken).