...

Lee (vicevoorzitter 'Research and Incubations' bij Microsoft) schreef het boek samen met Carey Goldberg (Massachusetts Institute of Technology) en Isaac Kohane (Harvard Medical School). Het Amerikaanse nieuwsplatform over digitale gezondheid 'About Digital Health' interviewde hem. In zijn boek duiden Lee en zijn medeauteurs erop dat mensen de resultaten van GPT-4 moeten vertrouwen, maar verifiëren. Mensen moeten te allen tijde 'in de loop' blijven en de AI-tool zien als een "copiloot". Ze wijzen erop dat GPT-4 in veel gevallen beter is in het evalueren van ideeën en beslissingen dan in het ontwikkelen ervan (ondanks de term 'generatieve' AI). Lee geeft het voorbeeld van een arts die GPT-4 vraagt om een diagnose te verifiëren op mogelijke fouten. "Ook als een verpleegkundige een berekening maakt voor de intraveneuze toediening van een medicijn, is het een goed idee om GPT-4 te vragen om de berekening te 'dubbelchecken'", vertelt hij aan About Digital Health. Gevraagd naar welke vragen veel risico inhouden en welke niet om aan GPT-4 te stellen, verwijst Lee naar bovenstaande voorbeelden. In deze contexten wordt GPT-4 gebruikt als "tweede paar ogen", om het aantal medische fouten of incidenten te verminderen. GPT-4 heeft volgens Lee ook een rol te spelen in medische educatie. Bijvoorbeeld, een geneeskundestudent kan GPT-4 vragen om de rol van patiënt te spelen. GPT-4 kan de student gedetailleerde feedback geven over hoe hij of zij met de patiënt omgegaan is. Nog een laagrisicotoepassingsgebied voor GPT-4 is het helpen automatiseren van allerlei administratieve taken die an sich weinig met geneeskunde te maken hebben. Lee ziet ook potentieel op gebied van consultatie- en laboverslagen, en voorschriften, maar dit houdt weliswaar een hoger risico in, erkent hij, omdat fouten ernstige gevolgen met zich mee kunnen brengen. GPT-4 gebruiken bij diagnose en behandeling houdt het meeste risico in, en die gebieden moeten dan ook gesuperviseerd worden, zegt Lee. GPT-4 scoort dan wel goed op medische kennisvragen, zo toont een recente studie aan, klinische beslissingen worden - in de huidige performantiecontext van AI - best gemaakt door mensen, mogelijk ondersteund door AI zoals GPT-4. Peter Lee chat veel met GPT-4 over gezondheidszorggerelateerde onderwerpen. Waar hij naar eigen zeggen het meest van onder de indruk is, is het feit dat GPT-4 door zijn doorgedreven kennis van genetica kan assisteren bij de diagnose van zeldzame ziektes. Ook de empathie die GPT-4 kan tonen in conversaties met zowel patiënten als artsen is merkwaardig, meent Lee. Zo kan GPT-4 bepaalde punten suggereren aan artsen of verpleegkundigen die zij vervolgens tegen patiënten kunnen zeggen. Daarnaast, zo gaat Lee verder, kan de technologie bezorgdheid uiten voor het werkgerelateerd mentaal welzijn van artsen en verpleegkundigen. Volgens Lee is het overigens aan de medische community om te bepalen of, wanneer en hoe technologieën zoals GPT-4 hun intrede doen in zorgomgevingen. Daarvoor hebben zorgprofessionals zoveel mogelijk informatie nodig, zoals evaluaties met betrekking tot de werking ervan en veiligheid. Maar ook richtlijnen en gedragscodes met betrekking tot omgang met AI. Ja, GPT-4 zal naar alle waarschijnlijkheid een grote impact hebben op gezondheidszorg. Maar in werkelijkheid vertegenwoordigt het slechts een fase. In de nabije toekomst zullen immers veel capabelere modellen ontstaan en ook een grotere diversiteit aan modellen. Op korte termijn ziet Lee AI zorgorganisaties en -professionals vooral helpen om beter om te gaan met de 'administratieve' vereisten die met hoogstaande zorg gepaard gaan. Denk aan ondersteuning bij het registreren van data. Op langere termijn zullen AI-tools "nieuwe opportuniteiten" creëren, is Lee optimistisch, en "een verschil maken in het leven van zorgverleners". Heel concreet door papierwerk over te nemen, wat volgens Lee ook zal bijdragen aan het voorkomen van burn-out. Door data te analyseren, werkprocessen te automatiseren, medische verslaggeving en communicatie te faciliteren, en inzichten te leveren die chirurgen, radiologen en andere artsen toelaten om meer geïnformeerde beslissingen te nemen. Het verminderen van de administratieve overlast en de automatisatie van werkprocessen moet zorgverleners op hun beurt meer tijd (terug) geven, die ze kunnen besteden aan meer patiënten, en meer gepersonaliseerde zorg. Tot slot gelooft het Microsoft-kopstuk dat AI mensen van over heel de wereld meer en meer gelijke toegang zal geven tot gezondheidszorginformatie, en hen ook zal bijstaan in het vinden van hun weg in een soms "overmatig complex zorgsysteem".