...

Al eerder suggereerden onderzoeksgegevens dat patiënten met allergie een verhoogd cardiovasculair risico hebben, maar die conclusie bleef controversieel. De National Interview Health Survey is een initiatief van de CDC, waarbij de gezondheid van de Amerikaanse bevolking wordt gemonitord via interviews binnen gezinnen. Gegevens uit 2012 werden gebruikt om het verband tussen allergie en cardiovasculair lijden na te gaan. De studie omvatte 34.417 volwassenen, met iets meer dan de helft vrouwen en een gemiddelde leeftijd van 48,5 jaar. In de allergiegroep bevonden zich 10.045 volwassenen. Ze hadden respiratoire, digestieve of cutane allergie. Het onderzoek kon het verband tussen allergie en cardiovasculaire aandoeningen bevestigen na correctie voor de leeftijd, de sekse, de ethnische oorsprong, roken, alcoholgebruik en BMI. Subanalyse toonde aan dat patiënten met een voorgeschiedenis van allergie tussen 18 en 57 jaar een verhoogd risico van hypertensie hadden. Een verhoogd risico van coronarialijden werd opgetekend bij zwarte mannen tussen 39 en 57 jaar. Astma bracht het hoogste risico met zich mee. De studie werd deze maand voorgesteld op de ACC Asia 2022 Spring Conference, georganiseerd in samenwerking met de Korean Society of Cardiology. Hoofdonderzoek Yang Guo gaf aan dat allergiepatiënten regelmatig moeten worden gecontroleerd op hoge bloeddruk en coronarialijden, zodat ze tijdig kunnen worden behandeld. Hij vond het wenselijk deze resultaten met langdurige cohortestudies te bevestigen. Alsook op zoek te gaan naar het onderliggende mechanisme, om de behandeling te optimaliseren.