...

Het cannabisbureau zou functioneren in de schoot van het nationaal geneesmiddelenagentschap FAGG. Het zou een volledige controle uitoefenen over alles wat er rond medicinale cannabis in ons land gebeurt: het vergunnen van verbouwingsgrond aan bedrijven, het beheer van de oogst en alle import- en exportactiviteiten. Het kan nog wel een paar jaar duren voor de structuur op de sporen staat.In België is momenteel maar één geneesmiddel op basis van cannabis toegelaten. Het gaat om een combinatie 1:1 van de twee belangrijkste cannabinoïden in cannabis, met name tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD). De enige indicatie is het verlichten van spasticiteit bij patiënten met multiple sclerose die niet adequaat reageren op andere medicatie om deze klacht te bestrijden. Het spierrelaxerende effect wordt tot stand gebracht door THC. Toevoeging van CBD maakt het mogelijk de ongewenste centrale effecten van THC tegen te gaan.De cannabisinkt vloeit de laatste tijd rijkelijk. Zo ook in British Medical Journal, zeker nadat de Britse overheid in november 2018 artsen toestemming gaf om een aantal medicinale cannabispreparaten voor te schrijven die voordien verboden waren. Een aantal artsen suggereren in het Verenigd Koninkrijk en elders, dat het gebruik van cannabis bij chronische pijn een middel kan zijn om het gebruik van opioïden te beperken. Waarop reumatoloog Mark Lloyd waarschuwt dat het gebruik van cannabis bij pijn ertoe kan leiden dat de ene verslaving door de andere vervangen wordt (1).Aan de hand van een historisch overzicht legt neuropsychofarmacoloog David Nutt uit hoe en waarom cannabis in een recent verleden in het verdommenishoekje verdween. Het essay van deze voormalige raadgever van de Britse overheid helpt mogelijk een aantal bezwaren te relativeren (2).Cannabis, zo zegt Nutt, werd 3.000 jaar geleden al gebruikt als geneesmiddel in het Oude Egypte. Op 22 maart 1890 publiceerde de Britse arts Russell Reynolds in The Lancet een overzicht van de therapeutische en toxische effecten van het middel. Omdat hij de lijfarts was van koningin Victoria, denkt men dat ook zij cannabis gebruikte voor menstruatie- en bevallingspijn.Een plotse koerswijziging kwam er in 1933, toen de Amerikaanse senaat de prohibitiewet afschafte. Er werd toen gevreesd dat de 35.000 ambtenaren van de openbare dienst voor drugsbestrijding (de huidige Drug Enforcement Administration) hun baan zouden verliezen, samen met hun directeur Harry Anslinger.De man pakte echter de situatie handig aan en verving het doembeeld van de alcohol door een afkeer voor cannabis. Hij gebruikte de Mexicaanse benaming marihuana om het gebruik van cannabis in verband te brengen met illegale migranten. Met de medewerking van een weinig scrupuleuze pers dichtte hij cannabis allerlei gevaarlijke effecten toe. Zo bestond het risico dat blanke vrouwen zouden verkracht worden door waanzinnig geworden vreemdelingen. De hele argumentatie was uit de lucht gegrepen, maar veroorzaakte de beoogde golf van paniek.Cannabis werd in 1934 uit de Amerikaanse farmacopee geschrapt. De VS slaagden erin de hele wereld in deze stroming mee te trekken: de League of Nations (voorganger van de Verenigde Naties) stelde in een rapport dat geneesmiddelen op basis van cannabis waardeloos waren. Via een conventie van de Verenigde Naties plaatste de Wereldgezondheidsorganisatie cannabis in klasse 1 van de gecontroleerde middelen, wat verwijst naar verslavende middelen met een ernstig risico op misbruik.De geschiedenis herhaalde zich, zo stelt David Nutt vast. Het verbannen van opium had in het begin van de 20e eeuw het bedje gespreid van morfine en heroïne. Tijdens de Amerikaanse drooglegging gingen mensen alcohol stoken met methanol. Met een uitspraak die jammer genoeg niet van een referentie voorzien is, wijst Nutt erop dat het verbod op de import van cannabis in het VK aanleiding gegeven heeft tot eigen kweek, waarbij telers planten gingen verbouwen met een veel hoger gehalte aan THC, en nog zeer weinig CBD. Het gebruik van deze variant bracht de reputatie van cannabis verdere schade toe.Naast chronische pijn als mogelijke indicatie wordt medicinale cannabis in de literatuur vooral overwogen voor misselijkheid bij chemotherapie. In het Verenigd Koninkrijk en Nederland is intussen een specialiteit toegelaten op basis van CBD, voor de behandeling van zeldzame vormen van refractaire epilepsie bij kinderen. Minder goed gedocumenteerd zijn indicaties zoals de behandeling van gewichtsverlies bij hiv-patiënten, Tourette-syndroom, angst en schizofrenie (3).