...

Burn-out is niet hetzelfde als stress op het werk of werkdruk. Stress ontstaat wanneer een persoon zich probeert aan te passen aan zijn werkbelasting. Dat hoeft niet per se negatief te zijn. Burn-out daarentegen ontstaat wanneer aanpassing alleen niet volstaat, en de stresstoestand lange tijd aanhoudt.De aanpak of zo u wil 'behandeling' wordt het beste op individuele gronden bepaald. Interventies op de werkplek kunnen helpen om de hoeveelheid en belasting van de werktaken bij te sturen. De behandelend arts zal moeten zoeken naar mogelijke oplossingen binnen het kader van de sociale zekerheid en binnen de context van de werkgever. Ook met de arbeidsarts, een vertrouwenspersoon met beroepsgeheim als arts, moet gesproken worden door werknemer in samenspraak met behandelend arts. 2022_12_19_12_14_04_19.xml