...

Dit jaar was het aan de Belgische wetenschappelijke huisartsenverenigingen - Domus Medica en de Franstalige tegenhanger SSMG - om samen Wonca Europe in Brussel te organiseren. "Maar ook huisartsen van buiten deze verenigingen werkten eraan mee, zoals ikzelf." Huisarts Ann Van den Bruel is onderzoeksprofessor aan het Academische Centrum Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven. Ze zit het Scientific Committee van de Wonca Europe 2023 voor. "Alle academische huisartsencentra werkten mee aan de Wonca", onderstreept ze nog. Maar haar comité had ook een internationaal karakter. "Het was een druk jaar", geeft ze toe, "maar niet voor mij alleen." De Wonca loopt van 7 tot 10 juni in Brussels Square. Het is een gigantisch evenement. Constant lopen er sessies op 12 verschillende locaties tegelijkertijd. "Wonca Europe telt heel wat werkgroepen en special interest groups. Die organiseren workshops. Er zijn talrijke lezingen en poster sessions. We kregen meer dan 1.000 abstracts binnen. Die konden we niet allemaal een plaats geven. We kozen zorgvuldig de abstracts die het relevantst zijn voor de huisartsgeneeskunde, en wetenschappelijk goed onderbouwd zijn." Het thema voor 2023 luidt Making Choices in Primary Care. "Dat is een heel breed thema dat veel dekt. Vandaag worden we in de geneeskunde geconfronteerd met erg innovatieve behandelingen, die zeer waardevol zijn voor een kleine groep mensen, maar ook erg duur. Als huisarts krijg je vooral patiënten over de vloer met tamelijk frequente aandoeningen. De behandeling daarvan is niet zo heel duur. Vandaag worden we bijvoorbeeld geconfronteerd met veel mensen die mentale problemen hebben. Hen professioneel begeleiden vraagt vooral tijd. Als dat over veel individuen gaat, zijn de middelen daarvoor ook niet altijd beschikbaar.""De geneeskunde en de maatschappij moet keuzes maken. Investeer je geld in heel vernieuwende dingen als een chirurgische robot, een genetische therapie, die zeer duur is en voor een erg kleine groep dé oplossing biedt? Of spaar je dat geld ook op voor minder spectaculaire behandelingen waar een veel grotere groep van patiënten baat bij heeft?. Als huisartsen staan we midden in dat spanningsveld." Het jaarthema speelt vooral een rol voor de keuze van de keynote speakers. Els Torreele, bijvoorbeeld, een Belgische arts die nu in Zwitserland woont, verrichtte veel onderzoek naar het net beschreven probleem en bekijkt in haar lezing hoe je daar mee omspringt. Andere keynote speakers hebben het over screening en het risico van 'overdiagnose' - wat je ook voor keuzes stelt. Een ander thema dat dit jaar nog vaak terugkomt - ook in de keynote lectures - is covid. "Professor Chris Butler uit Oxford zal de enige grote trial voor covid presenteren die in de eerste lijn is uitgevoerd. Tijdens de coronacrisis zijn veel trials opgezet rond covid, maar alleen in ziekenhuizen. Wij hebben het ook geprobeerd in de eerste lijn maar hebben het moeten opgeven. Onze huisartsen waren te overstelpt om dat er nog bij te nemen. Ons onderzoek had nochtans groot potentieel: als je door een behandeling van risicopatiënten met covid kunt vermijden dat ze in het ziekenhuis belanden, maakt dat tijdens zo'n crisis groot verschil uit." "Er zullen zich nieuwe situaties voordoen waar het van belang is snel onderzoek te kunnen opzetten. De volgende keer is het niet covid maar iets anders. Het voortzetten van nieuwe samenwerking die is ontstaan, obstakels ruimen die zich voordeden, ... dat is ook een aandachtspunt op deze Wonca. Wat België betreft: onze huisartsen hebben weinig ondersteuning in de praktijk. Ook bij deelname aan onderzoek moeten ze het allemaal zelf doen. We zullen nieuwe manieren moeten vinden om daarmee om te gaan." Dat de Wonca in Brussel plaatsvindt, heeft in ieder geval tot gevolg dat heel wat meer Belgische huisartsen zullen deelnemen aan het congres. Meer lezingen, meer abstracts van Belgische huisartsen-onderzoekers. "Typisch zijn Belgische huisartsen ondervertegenwoordigd op dit soort congressen. Hopelijk is dit een keerpunt. Ik verwacht dat dit zich nog jarenlang zal laten voelen." Vooral voor jonge artsen-onderzoekers die doctoreren is dat een buitenkansje, onderstreept professor Van den Bruel. "Ze kunnen hun onderzoek presenteren aan een internationaal publiek, kennis maken met andere PhD'ers, een eigen netwerk uitbouwen."Alleen al voor de keynote speakers vindt Van den Bruel het de moeite waard de Wonca bij te wonen. Maar voor huisartsen valt er ook daarbuiten heel wat op te steken: innovaties die zich aandienen voor de toekomst, zaken die meteen bruikbaar zijn in de praktijk... Tickets zijn nog steeds verkrijgbaar. Belgische artsen kunnen ook een ticket kopen voor alleen donderdag 8 juni (dan zijn er ook een aantal sessies in het Nederlands), of vrijdag 9 juni. Wanneer je komt, leg je je parcours beter op voorhand vast. Om het programma te browsen op de website kun je de zoekfunctie gebruiken, of filters instellen met 'tags' voor de uiteenlopende topics.