Veilig fietsen

...

Het aantal fietsers in de hoofdstad groeit al enkele jaren. Meer fietsers betekent over het algemeen meer veiligheid voor fietsers door het 'safety in numbers'-effect: hoe meer fietsers er op de baan zijn, hoe meer andere weggebruikers rekening leren houden met fietsers. In Brussel is dat effect voorlopig nog niet te merken. Volgens de verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute lag het aantal letselongevallen met fietsers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de eerste jaarhelft van 2019 zelfs 15% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.Om de veiligheid van fietsers te verbeteren wil de stad Brussel het hele Brusselse stratennet 'fietsbaar' maken. De stad zal een netwerk van veilige en comfortabele gemeentelijke fietsroutes uitbouwen die aansluiten op de gewestelijke fietsroutes. Kasseien en hoge stoepranden worden zoveel mogelijk vermeden. Om het hoogteverschil tussen beneden- en bovenstad te overbruggen komen er west-oostroutes met comfortabele, niet te steile hellingen die het hoger gelegen en het lager gelegen deel van de Vijfhoek verbinden.In verkeersluwe wijken met lokaal verkeer wordt de veiligheid verhoogd door straten te versmallen, waardoor de snelheid van auto's daalt.Volgens het fietsactieplan moet er ook voldoende ruimte komen om fietsen veilig te parkeren (korte termijn) en te stallen (lange termijn). Zo wordt het aantal fietsbeugels en fietsboxen uitgebreid, en onderzoekt de stad of buurtstallingen voor bewoners aangelegd kunnen worden. Voor nieuwbouwprojecten komt er een 'parkeernorm' voor fietsen.