...

Zuriñe de Aguirre is huisarts. Johan De Wilde is onderzoeker lerarenopleiding aan Odisee, voorzitter Velov.Huisartsen en leraren hebben met elkaar gemeen dat ze zich wel eens zorgen maken om het psychisch welzijn van de jonge mensen die patiënt zijn van de ene groep en leerling van de andere. Ze zijn zich evenwel minder bewust van de bezorgdheid van de ander, laat staan dat ze met elkaar spreken over de personen die hen professioneel verbinden.En toch kan een contact tussen leraar en huisarts - of juister: tussen de school en de gezondheidszorg - raadzaam zijn voor alle partijen. De leraar, secretariaatsmedewerker, zorgcoördinator of directie die het attest onder ogen krijgt en de dokter die het schrijft, hebben de facto met elkaar te maken. Dat is in het bijzonder het geval als minstens een van beide kanten zich vragen stelt bij de grondredenen voor de gewettigde afwezigheden of de frequentie ervan.