...

"Hierbij vestig ik uw aandacht op deze unieke uitdagingen waarmee vrouwelijke artsen worden geconfronteerd - waaronder discriminatie, gendervooroordelen en een cultuur waarin geen prioriteit wordt gegeven aan het evenwicht tussen werk en privé. Een manier om zowel de expliciete als de impliciete vooringenomenheid tegen vrouwen te bestrijden, is door 'getuige te zijn van de succesvolle vrouwen in de geneeskunde'. Hoe meer succesvolle vrouwen er in ons midden zijn, hoe meer de oude stereotypen vervagen."