...

De nadelen van telewerk kunnen in het bijzonder gevolgen hebben voor meer kwetsbare groepen, zoals mensen met een handicap. Het is dus vooral zaak om het sociaal isolement dat veel telewerkers ervaren aan te pakken en in te zetten op het vergroten van een actieve deelname aan de werkgemeenschap, vooral omdat mensen met een handicap een groter sociaal isolement ervaren in het algemeen. Ik pleit voor de uitbreiding van de thuiswerkmogelijkheden voor werknemers met een handicap of gezondheidsproblemen en telewerk in te zetten voor de re-integratie naar het werk. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft zich specifiek uitgesproken voor telewerken voor mensen met een handicap tijdens de pandemie.Zal werken op afstand een haalbare, duurzame optie worden voor mensen met een gezondheidsprobleem, of zal het blijven gezien worden als een speciaal voordeel of uitzonderlijke aanpassing van de manier waarop de meeste mensen hun job uitoefenen?