...

Psychiatrische patiënten behoren tot de meest gestigmatiseerde groepen in de samenleving. Op psychische kwetsbaarheid rust daarenboven ook nog eens een taboe. Daarom houden veel mensen hun ernstige psychische aandoening het liefst van al verborgen voor de buitenwereld, zeker op de werkvloer.Werkgevers verwachten (denken) van personen met een psychische aandoening dat ze minder presteren, onberekenbaar zijn, bedreigend zijn, vreemd zijn, onvoorspelbaar gedrag vertonen en veel zullen verzuimen vanwege hun symptomen. Psychische stoornissen gaan vaak samen met een problematische arbeidsloopbaan. De re-integratie na een psychische arbeidsongeschiktheid is doorgaans minder succesvol dan bij lichamelijke aandoeningen. Het voeren van een degelijk diversiteitsbeleid in de bedrijven met daarbij streven naar inclusiviteit van de werknemers met een psychische aandoening kan veel verbeteren.